Kredi ve Yurtlar Kurumuna Burs/Kredi İçin Başvuranların Dikkatine


1-Kurumumuza 2008-2009 öğretim yılında ÖSYM, ara sınıf, özel yetenek, doktora, master, dikey geçiş, ek kontenjandan burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için müracaatta bulunanlardan beyanlarına dair belge vermesi gerekenlere  ait listeler ilişikte gönderilmektedir.(Liste için tıklayınız)

2-Burs, öğrenim ve katkı kredisine müracaat eden öğrencilerin, T.C.Kimlik Numaraları ile beyanlarına göre kendilerinden istenilen belgeler listede belirtilmiş olup, Kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresinden de ilgili belgeler öğrenilebilinecektir.

3-Öğrenciler beyanlarına ait belgeleri, ilgili kuruluşlardan alarak, üzerine kendi T.C. Kimlik numaralarını, kesinlikle yazmak suretiyle  belgelendireceklerdir.

4- Öğrenciler tarafından beyan edilen bilgilerden belgesi istenilmeyenler, ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarından Kurumumuzca araştırılarak tespit edilen bilgilere göre değerlendirme işlemi yapılacaktır.

 5-Öğrencilerin belge vermiş olmaları kendilerine mutlaka burs, kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Yapılacak inceleme ve kontroller sonucunda tarafına burs, kredi tahsis edilenlere ait listeler yine öğretim kurumlarında ilan edilerek, kendilerinden noterden Burs, Kredi Taahhüt Senedi yaptırmaları istenecektir.

6-Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrencilerden, bu öğretim yılında yurtlarımızda barınan veya barınacak olanların  evrakları fotokopi  ile çoğaltılarak ve Yurt Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7-Öğrenciler,   Kuruma   müracaatları esnasındaki beyanlarına uygun olarak almış oldukları Belgelerini en son 19 Kasım 2008  günü mesai bitimine kadar, bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun “Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci-ANKARA” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına  gönderecekler  veya elden teslim edeceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

  • 2008-11-13 16:28:00
  • 7545

"A World University In The Light of Science and Modernity"