2008–2009 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Başvuruları Kabul Edilen Öğrencilerden Kayıt Sırasında İstenecek Belgeler Ve Yapılacak İşlemler


KAYIT TARİHLERİ:
Asiller        :01–05 Eylül 2008

Yedekler    :08 Eylül 2008


1. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği. (Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği kabul edilmeyecektir.)


2. İkametgahı ile ilgili beyanı.


3. Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini (Yatırılacak miktar öğrenciye kayıt sırasında bildirilecektir.) gündüz öğretim öğrencileri için yatıracakları katkı payı Akbank Mersin Üniversitesi Şubesi 956–772, ikinci öğretim öğrencilerin için öğrenim ücreti 956–773 nolu hesaba yatacaktır.


KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR


1. Kayıt için öğrencinin bizzat başvurması gerekmektedir.


2. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.


3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler herhangi bir hak iddia edemez.

  • 2008-09-02 14:22:16
  • 6102

"A World University In The Light of Science and Modernity"