2007–2008 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yatay Geçiş Başvuruları Kabul Edilen Öğrencilerden Kayıt Sırasında İstenecek Belgeler Ve Yapılacak İşlemler


KAYIT TARİHLERİ:
Asiller        :05–06 Şubat 2008

Yedekler    :07–08  Şubat 2008


1. Öğrencinin girdiği yıldaki ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi onaylı sureti.


2. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği. (Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği kabul edilmeyecektir.)


3. İkametgahı ile ilgili beyanı.


4. Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini (Yatırılacak miktar öğrenciye kayıt sırasında bildirilecektir.) gündüz öğretim öğrencileri için yatıracakları katkı payı Akbank Mersin Üniversitesi Şubesi 956–772, ikinci öğretim öğrencilerin için öğrenim ücreti 956–773 nolu hesaba yatacaktır.


5. Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi alan öğrenciler katkı kredisi aldıklarını kayıt sırasında belgelemeleri gerekmektedir.


7. Öğrenci kılavuzu, yönetmelik kitapçığı ve kimlik bedeli olan 50,00 YTL nın (Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Halk Bankası Pozcu Şubesi 06000012 numaralı hesabına yatırılacaktır) yatırıldığına dair banka dekontu.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR


1. Kayıt için öğrencinin bizzat başvurması gerekmektedir.


2. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.


3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler herhangi bir hak iddia edemez.

  • 2008-01-30 14:06:38
  • 6368

"A World University In The Light of Science and Modernity"