Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Duyurusu


MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

MERSİN

 

İLGİ:  Milli Savunma Bakanlığı’nın 10/12/2007 tarih ve 0916-617-07/ASAL D.Yd.Sb.Ş. CST.Ks.(1388) sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile yükseköğretim kurumlarından (4 yıl veya daha fazla süreli) mezun olan vatandaşların yedek subay aday adayı statüsünü kazandığı ve askerlik hizmetlerini 12 aylık asteğmen veya altı aylık kısa dönem er olarak yerine getirdikleri, yükümlülüklerin 1362 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında yüz kızartıcı suç işlediklerinde yedek subaylık aday adaylığı haklarını kaybettiği ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu gereğince 15 aylık er olarak askerliklerini yaptıkları belirterek, yüz kızartıcı suç işleyerek yedek subay aday adaylığı hakkını kaybeden yükümlülerin bu suçlarına ait mahkeme kararları incelendiğinde yarıya yakının “Elektrik Hırsızlığı” suçuna ait olduğunun görüldüğü, üniversite yıllarında öğrenci evlerinde kalan yükümlülerin kendi üzerlerinde bulunan veya kapatmayı ihmal ettiklerinden kendi üzerlerinde görülen elektrik sayaçlarında meydana gelen yasadışı müdahale, mühür bozma vb. olayların elektrik hırsızlığı olarak değerlendirildiği ifade edilerek, yükseköğretim kurumlarına bağlı eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin ileride hak kaybına ve mağduriyetlerine neden olabileceği değerlendirilerek ilgili birimlere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

 

İMZA

AD-SOYAD

ÜNVAN

 

DAĞITIM

  • 2008-01-18 11:08:16
  • 7134

"A World University In The Light of Science and Modernity"