Ek Kontenjan Kaydı İçin Gerekli Belgeler


a) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

     i) Diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi olmaması durumunda, adayın kaydı yapılmaz.

     ii) Diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin fotokopyası noterden onaylı olsa dahi kabul edilmez.

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği

Bu belge muhtardan onaylı ise ayrıca Nüfus Cüzdanının fotokopisi istenecektir.

c) İkametgah ile ilgili beyanı

d) Askerlik çağına gelmiş 1985 ve daha önceki doğumlu erkek adaylar için, ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi

Olmaması durumunda, adayın kaydı yapılmaz. Eğer aday askere alınmışsa kayıt hakkı saklı tutulur. Bunun için aday Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bir dilekçe ve asker olduğuna dair bir belge ile başvurur.

e) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı açık, sakalsız, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

Bu fotoğraflardan üçünün arkasına yatay ortalı bir şekilde öğrenci numaranızı ve ad - soyadınızı okunaklı bir şekilde yazınız.

f) Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge

Bknz.Katkı Payı Miktarları

Olmaması durumunda, adayın kaydı yapılmaz.

g) Kayıt masrafının ödenmesiyle ilgili belge (Eğitim Öğretim Rehberi, dosya ile diğer basılı evraklar ve malzeme için)

T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine giderek Üniversitemizin adını ve öğrenci numaranızı ilgili memura söyleyerek Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Mersin Merkez Şubesi 35134124  no'lu hesabına aşağıdaki miktarı yatırınız. Bankada ayrıca havale ücreti alınmayacaktır. Lütfen bankadan iki adet dekont alınız ve dekontlardan birini kayıt dosyasına iliştirip, diğerini saklayınız.   Kayıt Masrafı: 50 YTL

 

h) Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak adaylar için tam teşekküllü bir resmi hastaneden alınacak sağlık raporu

Kayıt Dosyası kayıt merkezinden veilecektir.

Belgelerin kayıt dosyasına diziliş sırası:

     1. 12 Adet Fotoğraf (Arkası yazılılar en üstte)

     2. Katkı Payı Dekontu

     3. Kayıt Masrafı Dekontu

     4. Öğrenci Kayıt Belgesi (2 Nüsha)

     5. Nüfus Cüzdanı Sureti

     6. İkametgah Beyanı

     7. Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için)

     8. Lise Diploması veya Çıkış Belgesi

     9. Tıp Fak., Sağlık YO ve Beden Eğt. YO öğrencileri için Sağlık Raporu

     10. Kayıt Zarfı

Kayıt Yeri: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü

                Fen-Edebiyat Fakültesi F 1 Blok Zemin Kat

 

Kayıt Tarihleri: 9 Ekim 2007 tarihi saat 8:00 - 19 Ekim 2007 tarihi 17:00

 

NOT: İlçe okullarının kayıtları kendi okullarında aynı tarihte yapılacaktır.

  • 2007-10-10 16:55:16
  • 9256

"A World University In The Light of Science and Modernity"