Yaz Dönemi Eğitim - Öğretimi Uygulama Esasları ve Açılacak Dersler


                                                                  18.06.2007

 

YAZ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI ve AÇILACAK DERSLER

2006-2007 YAZ DÖNEMİ                          BAŞLAMA                BİTİŞ

Açılacak Derslerin İlanı ve Ön Kayıtlar            18 Haziran 2007           22 Haziran 2007

Ders Kayıtları                                                 25 Haziran 2007           29 Haziran 2007

Eğitim                                                             02 Temmuz 2007          17 Ağustos 2007

Final Sınavları                                                 20 Ağustos 2007           24 Ağustos 2007

YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

MEÜ. YAZ OKULU DERS SAATİ ÜCRETLERİ

2006-2007 Öğretim Yılı Yaz Döneminin Uygulanacağı Fakülte ve Yüksekokullar

*Açılacak derslerin listesini görmek için fakülte / yüksekokul isimlerine tıklayınız ...

Eczacılık Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Yüksekokulu

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

 

Erdemli Meslek Yüksekokulu

 

Anamur Meslek Yüksekokulu

 

Mut Meslek Yüksekokulu

 

Tarsus Meslek Yüksekokulu

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Mersin Meslek Yüksekokulu

 

Yabancı Diller Yüksekokulu (Ortak Zorunlu Dersler)

 

Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü (Ortak Zorunlu Dersler)

 

Rektörlük Türk Dili Bölümü (Ortak Zorunlu Dersler)

 

Öğrenci Başvuruları

 

1-     Yaz Döneminde Öğretim yapacak olan Fakülte /Yüksekokul/Enstitüler, 18–22 Haziran 2007 tarihleri aralığında hangi programlarda hangi derslerin açılabileceğini öğrencilere ilan edeceklerdir.

 

2-     Öğrenciler öncelikle kendi bölümüne başvurarak, ilgili dersler açılabilecek ise EK–1 deki örneğe uygun formu doldurup, bölüm sekreterliğine teslim ederek hangi derse kayıt olmak istediklerini belirteceklerdir. Böylece ön kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Ek–1 doldurulurken derslerin BİM kodları mutlaka yazılmalıdır. Öğrenci alacağı dersin BİM kodunu dersin açıldığı birimden alarak yazmalıdır.

 

3-     Bölümler bu başvuruları Yaz Dönemi Yönergesine göre değerlendirerek hangi derslerin kesin olarak açılıp açılmayacağını, izleyen hafta içerisinde öğrencilere ilan edeceklerdir. Bu ilanın internet ortamında da ilan edilebilmesi için, açılacak derslerin listesi bir bilgi işlem dosyası olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ‘nın (meuoidb@mersin.edu.tr) e-mail adresine gönderilecektir.

 

4-     İlgili derslerin öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde açılmaması durumunda, öğrenci eğer ilgili dersler/eşdeğer dersler açılabilecekse öncelikle kendi Fakülte/Yüksekokuluna ait bir bölümü olmak üzere üniversitemizin başka bir Fakülte/Yüksekokulundaki bölümüne başvurabilir. İlgili derslerin/eşdeğer derslerin üniversitemizin hiçbir bölümünde açılmaması durumunda ise öğrenci, eşdeğer dersleri alabilmek için yaz dönemi uygulaması bulunan ve giriş yılındaki puanı daha yüksek olan başka bir üniversitenin bölümüne başvurabilir.

 

5-      Öğrenci/Fakülte/Yüksekokul/Rektörlük Bölüm Başkanlıklarınca aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

i)                    Öğrenci Yaz Dönemi dersi açılan programın bağlı olduğu bölümden ilgili derslerin müfredatlarını alıp kayıtlı olduğu bölüme başvurarak, derslerin eşdeğer olup olmadığı ve kayıt yaptırıp yaptıramayacağı konusunda yazılı karar ister. EK–1

ii)                   Dersler eşdeğer ise öğrenci ilgili programa bu dersler için kayıt yaptırabilir.

iii)                 Sınav sonuçlarının Öğrenci İşleri Otomasyonuna en son giriş tarihi 31 Ağustos 2007 saat 24.00 olup, belirtilen tarihten sonra ulaştırılan veya sisteme giriş yapılmak istenilen notlar Rektörlükçe, kesinlikle, geçerli kabul edilmeyecek ve Sisteme giriş yapılmayacaktır. Başka Üniversitelerden alınan dersler içinde bu tarih geçerlidir.

iv)                 Bölümünün açtığı Yaz Dönemine devam eden üniversitemiz aynı bölüm öğrencilerinin sınav sonuçları, ilgili Fakülte/Yüksekokul yetkililerince dersin açıldığına ilişkin ilk Yönetim Kurulu Kararı esas alınarak, Öğrenci İşleri Otomasyonuna girilecek ve EK–2 (a) formları Rektörlüğümüze gönderilecektir.

v)                  Bölümünün dışında başka bir bölümün veya başka bir Üniversitenin Yaz Döneminden ders alması uygun görülen öğrenciler, sınav sonuç bildirimini EK–2 (b)  kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokulun not girişini zamanında yapabilmesi için yeterli zaman kalacak şekilde ilgili Fakülte/Yüksekokulca belirtilecek tarihten önce elden teslim etmekle veya resmi kanaldan ulaşmasını sağlamakla sorumludurlar. (Son giriş tarihinden 5 gün önce olması tavsiye edilir)  Üniversitemizin farklı okullarında alınan derslerin EK-2 formları dersin alındığı Fakülte/Yüksekokul tarafından direkt olarak öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokula gönderilecektir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokulca,  bu sonuçlar değerlendirilerek eğer not denklik işlemi gerekiyor ise bu işlem için ayrı bir Yön. K. Kararı ile Öğrenci İşleri Otomasyonuna girişlerinin yapılması sağlanır. İlgili Yönetim Kurulu Kararları Rektörlüğe Onay için gönderilir. Fakülte/ Yüksekokullar.(İlçeler hariç)

vi)                 Üniversitemiz Öğrencilerinden Azami eğitim öğretim süresini dolduran öğrenciler yaz döneminde ders alamazlar.

 

6-     Öğrenciler 25–29 Haziran 2007 tarihleri arasında ilgili derslere kesin kayıt işlemlerini, alacakları ders miktarına göre belirlenmiş ücreti, ilgili Fakülte/Yüksekokul adına açılmış olan banka hesabına yatırıp, banka dekontuyla birlikte ilgili bölüm sekreterliğine teslim edip,  EK–2 ‘deki örneğe uygun formu doldurmak suretiyle tamamlayacaklardır.

7-      Kesin kayıt işlemi yapan öğrenci sayısı Yönergede belirlenen sayılardan az ise o ders açılmaz. Bu durumda öğrencinin ilgili ders için ödediği ücret iade edilir.

8-     Ortak zorunlu dersler Fakültelerden/Yüksekokullardan açılma isteği gelip gelmemesine bakılmaksızın, bu dersleri vermekle yükümlü birimler tarafından açılır.

 

Formlar: EK-1 ve EK-2





  • 2007-07-04 09:37:31
  • 11735

"A World University In The Light of Science and Modernity"