Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve Kabul Koşulları


T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2007-2008 Öğretim Yılında Alınacak Yabancı Uyruklu Öğrenci

Kontenjanları ve Kabul Koşulları

2007-2008 öğretim yılında aşağıda isimleri bulunan Fakülte ve Yüksekokullarımıza karşılarında belirtilen sayıda yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.

GENEL KOŞULLAR

·       Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmak,

·       Türk veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmamak veya bu ülkelerden herhangi birisinden çifte vatandaşlık hakkına sahip olmamak. 

BAŞVURU TARİHLERİ : 02 – 31 Temmuz 2007 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

·       Başvuru Formu (Tıklayınız)

·       Lise Diploması: Lise diplomasının noter onaylı kopyası (İngilizce ya da Türkçe olmalıdır)
NOT : Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalarına denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’ nden alınabilecek “Denklik Belgesi” kayıt sırasında istenecektir

·       Resmi Transkript (Not Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not belgesi İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı bir kopyası da not belgesi birlikte sunulmalıdır)

·       Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (YOS, SAT I, GCE, ACT, TAWJIHI, BACCALAURAT LIBANAIS, INTERNATIONAL BACCALAUREAT, ABITUR, GAOKAO, AL-SHAHADA-AL-THANAWIYYA, TCS) aslı veya onaylı örneği.

·       Başvuru Ücreti Makbuzu (30 USD): Mersin Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı’nın Akbank A.Ş. Mersin Üniversitesi Şubesi nezdinde 1817  no’lu döviz hesabına 30 USD yatırılacaktır. Bu ücret adaya hiç bir şekilde iade edilmez.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı’na başvuracak adayların da YÖS’e girmeleri veya Uluslar arası geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı’ na başvuracak adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilk başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili Fakülte /Yüksekokul/Devlet  Konservatuvarı ‘na ön kayıt işlemleri için başvuracaktır. Adaylar ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konsevatuvarın Ön kayıt için belirlediği koşulları yerine getirmekle yükümlüdürler. Özel yetenek Sınavını kazanan Yabancı uyruklu adayların kesin kayıt işlemlerinde YÖS 2007 kılavuzundaki hükümler uygulanır.

Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese posta yoluyla ya da kişisel olarak ulaştırılabilir.

Adres :          

Mersin Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çiftlikköy Kampusu 33342 - Mersin/İÇEL

E-Mail : meuoidb@mersin.edu.tr

E-mail yoluyla danışma için :

1- Azerice ve Rusça  : Prof.Dr. Fahrettin ABDULLAYEV (Fen-Edebiyat Fakültesi)

e-mail fabdul@mersin.edu.tr

2- İngilizce  : Doç.Dr. İsmail YAĞCI (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

e-mail yagci@mersin.edu.tr

3- Arapça  : Doç.Dr. Tahsin ÇOLAK (Tıp Fakültesi)

e-mail tcolak@mersin.edu.tr

 

SINAV SONUÇLARI:
(Bu sınav sonuçlarından herhangi birisi sunulmalıdır)

YÖS

 

2006 veya 2007 YÖS (Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı)  Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 standart puan (Ayrıntılı bilgi için 2007 YÖS Kılavuzu),

 

SAT I

:

En az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı olanlar,

GCE

:

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level puanı olanlar),

ACT

:

Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam en az 24 puan alanlar ,

TAWJIHI

:

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olanlar,

BACCALAUREAT LIBANAIS

:

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olanlar,

INTERNATIONAL BACCALAUREAT

:

Diploma notu en az 30 olanlar,

ABITUR

:

En az 4 puan alanlar,

GAOKAO

:

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 520,

AL-SHAHADA-AL-THANAWİYYA (SURİYE)

:

Suriye’de yapılan Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalauréate) Sınav’ında fen dalında (Scientific Stream) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 180 puan,

TCS

:

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında en az 50 puan.

 ÖĞRETİM DİLİ :

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe’dir. Bazı bölümlerimizde bir yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi uygulanmaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi olan bölümlere kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt sırasında Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen bir Yabancı Dil Yeterlik Belgesi sunmaları veya Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına  girip başarısız olan öğrenciler için Mersin Üniversitesi ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretimi Yönetmeliği uygulanacaktır.

Eğitim Dili Türkçe Olan Bölümlerde: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre yerleştirilen öğrencilerde; Türkçe Seviyesi aldığı Türkçe Puanı doğrultusunda belirlenir.

A Düzeyi: Türkçe’si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B Düzeyi: Türkçe’si kısa sürede gelişebilir. Öğrenime başlar. Ancak Türkçe kursları almalıdır.

C Düzeyi: Türkçe’si yetersizdir. Kesin kayıt yaptırarak 1 yıl öğrenim hakkı saklı tutulur. Türkçe öğrenimi gördükten sonra öğrenime başlayabilir.

NOT: Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Mersin Üniversitesi’nin önceliğindedir. MEÜ. Kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Adayların başvuruları, Rektörlük tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçlar aynı zamanda internet ortamında da duyurulacaktır.

 Kabul edilen adaylara Mersin Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir.Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

KAYIT TARİHLERİ  :  03 Eylül - 10 Eylül 2007

KAYIT YERİ

Mersin Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Çiftlikköy Kampusu 33342 - Mersin/İÇEL

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.    Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış lise diplomanızın aslı.
(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi”)

2.    Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer bir sınavın sınav sonuç belgesi,

3.    Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti (Öğrenim vizesi, Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmalıdır),

4.    Resmi Transkript (Not Belgesi). Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not belgesi İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da not belgesi birlikte sunulmalıdır.)

5.    Emniyet Müdürlüğünden alınmış oturma izin belgesi,

6.    Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,

7.    Birbirinin aynı, yeni ve cepheden çekilmiş, 4.5x6 ebadında 12 adet fotoğraf (Tanınmayı zorlaştırmayacak nitelikte olmalıdır).   

Mersin Üniversitesi 2007-2008 Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

 

Fakülte Adı

Kontenjan

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

Eczacılık

1*

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

1

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

1

İngilizce Öğretmenliği

4

Okul Öncesi Öğretmenliği

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

Sınıf Öğretmenliği

2

Türkçe Öğretmenliği

2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Arkeoloji

2

Biyoloji

2

Felsefe

2

Fizik

2

İngiliz Dil Bilimi

4

Kimya

2

Matematik

2

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

4

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

4

Psikoloji

2

Sosyoloji

1

Tarih

2

Türk Dili ve Edebiyatı

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İktisat

2

İşletme

2

Kamu Yönetimi

2

Maliye

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

Gazetecilik

0

Radyo, Sinema ve Televizyon

1

MİMARLIK

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Bilgisayar Mühendisliği

0

Çevre Mühendisliği

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

Gıda Mühendisliği

2

Jeoloji Mühendisliği

2

Makine Mühendisliği

2

SU URÜNLERİ FAKÜLTESİ

2

TIP FAKÜLTESİ

3**

İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

Ebelik

2

Hemşirelik

2

TURİZM İŞLET.VE OTELCİLİK Y.O

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

3

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Grafik

1

Heykel

2

Resim

1

Seramik

1

Tekstil

1

DEVLET KONSERVATUVARI

 

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

2

Piyano

3

Şan

3

Yaylı Çalgılar

4

 

*   Öğrenim süresi 5 yıldır.

** Öğrenim süresi 6 yıldır.

 

MERSIN UNIVERSITY

ADMISSION REQUIREMENTS FOR FOREIGN STUDENTS TO THE UNDERGRADUATE PROGRAMS IN THE ACADEMIC YEAR 2007-2008

In the academic year 2007-2008, Mersin Unıversity will accept limited numbers of foreign students to the following fculties and programs.

GENERAL REQUIREMENTS

·        Being graduated from schools equal to Turkish High schools.

·        Holding the nationality of a country other than the Republic of Turkey or the Turkish Republic of Northern Cyprus, and not having dual nationality rights, one of which is for  the countries named above.

APPLICATION DEADLINE: 02 July – 31 July 2007

DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION

·  Application Form for Foreign Students.

 

·  High School Diploma: Notary approved copy of the high school diploma ( either in English or Turkish )

 

NOTE: During the application procedures, an “Equality Document” of the applicant’s showing that their diploma is equal to those of Turkish High schools will be required; this document is available at the Ministry of Education of the Turkish Republic or at the Turkish Embassy of the corresponding country.

 

·  Official Transcript (Document for marks): it shows the subjects and marks of the applicant attained at high school. These official mark documents have to be submitted in a closed envelope, approved by the High school directorate. (If the documents are not in English or Turkish, an approved copy in one of these languages is required as well).

·  Exam Result: the original or approved sample of the exam result (YÖS, SAT I, GCE, ACT, TAWJIH, BACCALAURAT LIBANAIS, INTERNATIONAL BACCALAUREAT, ABITUR, GAOKAO, AL-SHAHADA-AL-THANAWIYYA, TCS) to be used for the application.

·  Receipt of bank transfer of the 30 USD application fee: The fee will be paid by Mersin University student social services Mersin University Akbank bank branch, account number:1817. This fee won’t pay back.

Note: For application to Faculty of Fine Arts, State Conservatory and School of Physical Education and Sports which accept students with special ability exam, students have to have YÖS or international validity tests results. After Student Affairs Offices first application process, the applicants will apply for faculties, school and state conservatory. Applicants have to follow the instructions for first process. For adjudication YÖS 2007 guide apply the registrations of the applicants.

 

The application documents may be either sent by post or personally submitted to the address below:

            Address:          Mersin Üniversitesi
                                    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
                                    Çiftlikköy Kampusu 33342 - Mersin/İÇEL
                                   

                                   Telephone : + 90-324-361 00 34

                                                       + 90-324-361 00 25

                                   

                                   E-Mail : meuoidb@mersin.edu.tr

 

For information by e-mail:

1.    Azerbeijani and Russian: Prof.Dr. Fahrettin ABDULLAYEV (Faculty of Science and Letters)

                    e-mail fabdul@mersin.edu.tr

2.    English: Assoc. Prof.Dr. İsmail YAĞCI (Faculty of Economics and Administrative Sciences)

                   e-mail yagci@mersin.edu.tr

3.    Arabic: Assoc.Prof.Dr. Tahsin ÇOLAK (Faculty of Medicine)

                   e-mail tcolak@mersin.edu.tr

 

EXAM RESULTS
(one of these exam results is required)

 

YÖS

 

At least 40 standard score of  Basic Learning Skills Test of 2006 or 2007 YÖS (Examination for Foreign Students)(For detailed information see 2007 YÖS Guide), 

SATI

:

At least 1100 total score and at least 600 score in mathematics

GCE

:

At least three A levels one of which is related to the program being applied to (those having A level points)

ACT

:

At least 24 points in Mathematics (Math), Science (Science Reasoning) and Composite.

TAWJIHI

:

In the Tawjihi examinations given in Jordan and Palestine, a minimum average of 90 points in all courses in the Scientific Stream

BACCALAUREAT LIBANAIS

:

with a diploma score of at least 15 in the Scientific Stream

INTERNATIONAL BACCALAUREAT

:

with a diploma score of at least 30

ABITUR

:

with a score of at least 4.

GAOKAO

:

In the Gaokao examinations given in China Republic a minimum score of 520 over 750 is related from the program being applied to

AL-SHAHADA-AL-THANAWIYYA (SYRA)

:

In the AL-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalauréate) examinations given in Syra a minimum score of 190 over 240 is related at Scientific Stream for Engineering and Architecture Faculties, minimum score of 180 is related from the other programs

TCS

:

Turk Republics with Turk and Relative Communities Examination score at least 50

 

 

TEACHING LANGUAGE:

The education language at Mersin University is Turkish. In some of our departments a one year foreign language preparation program is applied.

The candidates applying to departments that have Foreign Language preparation training has to present a Foreign Language Sufficiency Certificate that is approved by Mersin University Foreign Language Higher Education or have to take Preparation Program Exemption Exam.

At The Departments Whose Education Language Is Turkish: Students who are placed according to YÖS exam results; their Turkish level will be determined according to their exam results.

 

A level: Candidate’s sufficient. The student can start his or her education.

 

B Level: Candidate’s Turkish may improve in a short time. The student can start education, but has to attend Turkish courses.

 

C level: Candidate’s Turkish is insufficient. The student can start his or her education only after attending a Turkish course with a 1 year reserved education deserve on condition of a certain registration.

 

NOTE: The evaluation of the applications and the placement of the applicants are comletely under the priority of Mersin University. Mersin University is free to fill the quotas. The insurance of the application conditions do not guarantee the placement of the applicant. The applications will be evaluated by the Rectorate.

 

Candidates’ application documents will be evaluated by the Rectorate.

The results of the applications will be informed to each applicant and via internet.

 

Mersin University will send an acceptance to successful candidates. Candidates have to apply for a “Student Visa” to the nearest Turkish Consulate . These visas are essential for registration to Mersin University and entrance to Turkey.

 

ADMISSION AND REGISTRATION

 

REGISTRATION DATES: Between 03 September-10 September 2007

 

REGISTER’S OFFICE

Mersin Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çiftlikköy Kampusu 33342-Mezitli MERSİN

 

REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION

 

1.      High School diploma or evidence of graduation. (for high schools abroad an equivalence letter from Ministry of Education of Turkey certifying the equivalency of your diploma to that of a Turkish High School)

2.       University Entrance Examination for Foreign Students (YÖS) or the result of an examination equivalent to YÖS

3.      The certified copy of the passport from Notary indicates the visa o education (The visa of education can be provided from Turkish embassies of the corresponding country for the international students and from Ministry of Internal Affairs Security General Directorate for students residing in Turkey)

4.      Official Transcript including high school courses with grades and certified by the Directorate of the high school graduated should be submitted in closed envelope. ( A certified translation to English or to Turkish of the document not in those languages should also be submitted)

5.      Permit of residence certified by Security Directorate

6.      Tuition Fee payment receipt

7.      12 copies of passport-size photograph of the applicant (i.e. front view and 4.5 cm. by 6 cm. photograph which can easily identify the applicant)

 

 

 

 

MERSİN UNİVERSİTY 2007 QUOTA OF STUDENTS WITH FOREIGN CITIZENSHIP

Table-I

Faculties

Quota

Faculty Of Pharmacist

1*

 

Faculty of Education

 

Natural Sciences Teacher Training

1

Primary Education Mathematics Teacher Training

1

English Language Teaching

4

Pre-School Teaching

1

Psychological Counceling & Guidance

1

Primary School Teacher Training

2

Turkish Teaching

2

 

Faculty Of Science And Letters

 

Archaeology

2

Biology

2

Philosophy

2

Physics

2

English Linguistics

4

Chemistry

2

Mathematics

2

Translator (German)

4

Translator (French)

4

Psychology

2

Sociology

1

History

2

Turkish Language & Literature

2

 

Faculty Of Economics & Administretive Sciences

 

Economics

2

Business Administration

2

Public Management

2

Finance

1

 

Communication Faculty

 

Journalism

0

Radio, Cinema and Television

1

 

 

Architecture Faculty

1

 

Faculty Of Engineering & Architecture

 

Computer Engineering

0

Environmental Engineering

2

Electrical & Electronics Engineering (English)

2

Food Engineering

2

Geological Engineering

2

Mechanical Engineering (English)

2

 

Faculty Of Fisheries

2

 

Faculty Of Medicine

3**

 

İçel Health School Of Higher Education

 

Midwifery

2

Nursery

2

 

 

Tourism & Hotel Management School Of Higher Education

 

Tourism and Hotel Management

3

Table-II

 

School of physical Education And Sports

2

 

 

Faculty Of Fine Arts

 

Graphic

1

Sculpture

2

Art

1

Ceramics

1

Textile

1

 

 

State Conservatoire

 

Wind and Percussion Instruments Department

2

Piano Department

3

Opera Department

3

Stringed Instruments Department

4

*  Education Period is 5 years
**Education Period is 6 years

  • 2011-05-18 14:51:32
  • 14637

"A World University In The Light of Science and Modernity"