Duyuru


İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı sınavları sonrası mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin dosyalarının incelenmesine başlanmıştır. Mezuniyet Töreni 12 Haziran 2007 Salı günü yapılacağından, bu durumda olan öğrencilerin yarıyıl sonu sınav notu girişleri 10 Haziran 2007 tarihinde saat 24.00’e kadar yapılacaktır. Not girişlerinden sonra mezun öğrencilerin dosyalarının sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi, mezuniyetlerine karar verilmesi gerekmektedir. Mezuniyet işlemlerini hızlandırmak amacıyla son sınıf öğrencilerinin yarıyıl sonu sınav sonuçlarına ait maddi hatalara ilişkin düzeltme kararlarının en geç 29 Haziran 2007 tarihine kadar Rektörlüğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin diplomaları, diplomalar hazır değilse mezun olduklarına dair ilgili makama yazıları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 02 Temmuz 2007 tarihinden sonra verilebilecektir.

  • 2007-06-15 16:05:56
  • 12267

"A World University In The Light of Science and Modernity"