Not Girişleri ve Diploma Töreni


            2006–2007 Eğitim-Öğretim Yılı Diploma Töreni 12 Haziran 2007 Salı günü yapılacaktır. Bu nedenle, yarıyıl sonu sınav sonuçları 28 Mayıs 2007 tarihinden itibaren öğretim elemanları tarafından internet üzerinde web sayfamızdaki Öğrenci Bilgi Sistemine girilebilecektir.

Öğretim elemanlarının kod ve şifrelerini kaybetmeleri veya Öğrenci Bilgi Sisteminden giriş işlemleri esnasında karşılaşacakları sorunları, bağlı bulundukları Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine bildirmeleri ve toplanan bu sorunların bir liste halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi daha uygun olacaktır.

Öğretim elemanlarının sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sisteminde girip yayınladıktan sonra alınan çıktılar üzerinde düzeltme yapmaları sonrasında farklı sorunlar çıkmaktadır. Bu nedenle listeler üzerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmayacağından internetten not girişi dışındaki tüm işlemler için Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla sisteme giriş yapılabilecektir.

Diploma töreninde dereceye girecek olan öğrencilerin doğru saptanabilmesi için, öğretim elemanlarının özellikle mezun olabilecek öğrencilerinin sınav sonuçlarını 10 Haziran 2007 Pazar günü saat 24.00’e kadar girmeleri ve her bir ders için 4 nüsha çıktı almaları gerekmektedir. Bu listelerin ilgili Öğretim Elemanı ve Bölüm Başkanı onayladıktan sonra 1 nüshasının 22 Haziran 2007 tarihine kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekemektedir.

  • 2007-06-15 16:04:26
  • 9765

"A World University In The Light of Science and Modernity"