Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve Kabul Koşulları


T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2006-2007 Öğretim Yılında Alınacak Yabancı Uyruklu Öğrenci

Kontenjanları ve Kabul Koşulları

( Click for English )

2006-2007 öğretim yılında aşağıda isimleri bulunan Fakülte ve Yüksekokullarımıza karşılarında belirtilen sayıda yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.

GENEL KOŞULLAR

 • Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmak,
 • Türk veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmamak veya bu ülkelerden herhangi birisinden çifte vatandaşlık hakkına sahip olmamak. 

BAŞVURU TARİHLERİ : 03 – 31 Temmuz 2006 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu (Tıklayınız)
 • Lise Diploması: Lise diplomasının noter onaylı kopyası (İngilizce ya da Türkçe olmalıdır)
  NOT : Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalarına denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’ nden alınabilecek “Denklik Belgesi” kayıt sırasında istenecektir
 • Resmi Transkript (Not Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not belgesi İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı bir kopyası da not belgesi birlikte sunulmalıdır)
 • Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (YOS, SAT I, GCE, ACT, TAWJIHI, BACCALAURAT LIBANAIS, INTERNATIONAL BACCALAUREAT, ABITUR, GAOKAO, AL-SHAHADA-AL-THANAWIYYA, TCS) aslı veya onaylı örneği.
 • Başvuru Ücreti Makbuzu (30 USD): Mersin Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı’nın Akbank A.Ş. Mersin Üniversitesi Şubesi nezdinde 1817  no’lu döviz hesabına 30 USD yatırılacaktır. Bu ücret adaya hiç bir şekilde iade edilmez.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı’na başvuracak adayların da YÖS’e girmeleri veya Uluslar arası geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı’ na başvuracak adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilk başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili Fakülte /Yüksekokul/Devlet  Konservatuvarı ‘na ön kayıt işlemleri için başvuracaktır. Adaylar ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konsevatuvarın Ön kayıt için belirlediği koşulları yerine getirmekle yükümlüdürler. Özel yetenek Sınavını kazanan Yabancı uyruklu adayların kesin kayıt işlemlerinde YÖS 2006 kılavuzundaki hükümler uygulanır.

Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese posta yoluyla ya da kişisel olarak ulaştırılabilir.

Adres :          

Mersin Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çiftlikköy Kampusu 33343 - Mersin/İÇEL


E-Mail : meuoidb@mersin.edu.tr

E-mail yoluyla danışma için :

1- Azerice ve Rusça  : Prof.Dr. Fahrettin ABDULLAYEV (Fen-Edebiyat Fakültesi)

e-mail fabdul@mersin.edu.tr

2- İngilizce  : Doç.Dr. İsmail YAĞCI (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

e-mail yagci@mersin.edu.tr

3- Arapça  : Doç.Dr. Tahsin ÇOLAK (Tıp Fakültesi)

e-mail tcolak@mersin.edu.tr

SINAV SONUÇLARI:
(Bu sınav sonuçlarından herhangi birisi sunulmalıdır)

YÖS

 

(Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) 2005 veya 2006 Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 standart puan (Ayrıntılı bilgi için 2006 YÖS Kılavuzu),

 

SAT I

:

En az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı olanlar,

 

GCE

:

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level puanı olanlar),

 

ACT

:

Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam en az 24 puan alanlar ,

 

 

 

TAWJIHI

:

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olanlar,

 

 

 

BACCALAUREAT LIBANAIS

:

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olanlar,

 

 

 

INTERNATIONAL BACCALAUREAT

:

Diploma notu en az 30 olanlar,

 

 

 

ABITUR

:

En az 4 puan alanlar,

 

 

 

GAOKAO

:

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 520,

 

 

 

 

 

AL-SHAHADA-AL-THANAWİYYA (SURİYE)

:

Suriye’de yapılan Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalauréate) Sınav’ında fen dalında (Scientific Stream) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 180 puan,

 

 

 

 

 

TCS

:

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında en az 50 puan.

 

 

ÖĞRETİM DİLİ :

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe’dir. Bazı bölümlerimizde bir yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi uygulanmaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi olan bölümlere kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt sırasında Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen bir Yabancı Dil Yeterlik Belgesi sunmaları veya Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına  girip başarısız olan öğrenciler için Mersin Üniversitesi ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretimi Yönetmeliği uygulanacaktır.

Eğitim Dili Türkçe Olan Bölümlerde: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre yerleştirilen öğrencilerde; Türkçe Seviyesi aldığı Türkçe Puanı doğrultusunda belirlenir.

A Düzeyi: Türkçe’si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B Düzeyi: Türkçe’si kısa sürede gelişebilir. Öğrenime başlar. Ancak Türkçe kursları almalıdır.

C Düzeyi: Türkçe’si yetersizdir. Kesin kayıt yaptırarak 1 yıl öğrenim hakkı saklı tutulur. Türkçe öğrenimi gördükten sonra öğrenime başlayabilir.

NOT: Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Mersin Üniversitesi’nin önceliğindedir. ME.Ü. Kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Adayların başvuruları, Rektörlük tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçlar aynı zamanda internet ortamında da duyurulacaktır.

 Kabul edilen adaylara Mersin Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir.Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

KAYIT TARİHLERİ  :  04 Eylül - 11 Eylül 2006

KAYIT YERİ

Mersin Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Çiftlikköy Kampusu 33343 - Mersin/İÇEL

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış lise diplomanızın aslı.
(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi”)

2.      Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer bir sınavın sınav sonuç belgesi,

3.      Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti (Öğrenim vizesi, Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmalıdır),

4.      Resmi Transkript (Not Belgesi). Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not belgesi İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da not belgesi birlikte sunulmalıdır.)

5.      Emniyet Müdürlüğünden alınmış oturma izin belgesi,

6.      Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,

7.      Birbirinin aynı, yeni ve cepheden çekilmiş, 4.5x6 ebadında 12 adet fotoğraf (Tanınmayı zorlaştırmayacak nitelikte olmalıdır).  

Mersin Üniversitesi 2006-2007 Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları 

Fakülte Adı

Kontenjan

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

Eczacılık

1*

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

1

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

1

İngilizce Öğretmenliği

4

Okul Öncesi Öğretmenliği

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

Sınıf Öğretmenliği

2

Türkçe Öğretmenliği

2

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Arkeoloji

2

Biyoloji

2

Felsefe

2

Fizik

2

İngiliz Dil Bilimi

4

Kimya

2

Matematik

2

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

4

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

4

Psikoloji

2

Tarih

2

Türk Dili ve Edebiyatı

2

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İktisat

2

İşletme

2

Kamu Yönetimi

2

Maliye

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

Gazetecilik

1

Radyo, Sinema ve Televizyon

1

 

MİMARLIK

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Bilgisayar Mühendisliği

1

Çevre Mühendisliği

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

Gıda Mühendisliği

2

Jeoloji Mühendisliği

2

Makine Mühendisliği

2

 

SU URÜNLERİ FAKÜLTESİ

2

 

TIP FAKÜLTESİ

3**

 

İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

Ebelik

2

Hemşirelik

2

 

TURİZM İŞLET.VE OTELCİLİK Y.O

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

2

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Grafik

1

Heykel

2

Resim

1

Seramik

1

Tekstil

1

 

DEVLET KONSERVATUVARI

 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

1

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

2

Piyano

2

Şan

2

Yaylı Çalgılar

2

 

*   Öğrenim süresi 5 yıldır.

** Öğrenim süresi 6 yıldır.

 • 2011-05-18 14:51:45
 • 34953

"A World University In The Light of Science and Modernity"