Erasmus + Hareketliliği ( Öğrenim ve Staj ) Kapsamında Yurtdışında Bulunan Öğrencilerimiz İçin Önemli Duyuru


(2019-2020 akademik yılı bahar döneminde Erasmus+ Hareketliliği (Öğrenim ve Staj) kapsamında yurtdışında bulunan öğrencilerimiz COVID-19 virüsünün mücbir sebep sayılması nedeniyle hareketlilik faaliyetini sonlandırarak Türkiye'ye dönme hakkına sahiptir. Bu kapsamda yurtdışındaki Erasmus eğitimini sonlandırarak Türkiye'ye dönme kararı alan öğrencilerimiz Üniversitemizde eğitimlerine devam edebileceklerdir. YÖK tarafından alınan Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda, söz konusu öğrencilerin Mersin Üniversitesi Fakültelerince/Enstitülerince çıkartılacak Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ders kayıtları yapılacaktır.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için ders kaydı yaptırmak üzere, bu öğrencilerimizin en kısa zamanda bağlı oldukları bölüm/birim Erasmus Koordinatörleriyle irtibata geçmesi ve Fakülte/Enstitülerince Yönetim Kurulu Kararı çıkartılarak kayıt işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. Bu zamana kadar kaybedilen süre devamsızlık sayılmayacaktır. Bu şartlar altında bahar döneminde yurtdışında bulunan Erasmus öğrencilerimizin eğitimlerine yurtdışında devam edip etmeyeceklerine ivedilikle (en geç 1 hafta içinde) karar vermeleri ve üniversitemizi bilgilendirmeleri gerekmektedir. Dönme kararı veren öğrencilerimizin 14 gün süre ile karantina altında kalmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumları da YÖK kararı ile 06.04.2020 tarihine kadar eğitime ara vermiş bulunmaktadır. Bu nedenle dönüş yapan öğrencilerimiz, 14 günlük karantina süresini tamamlamak kaydıyla bu tarihten itibaren Mersin Üniversitesi’nde eğitimine devam edebilecektir. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Mersin Üniversitesi’nde eğitimine devam edecek öğrencilerin bu süre zarfında kampüse gelmemeleri, gerekli belgelerini elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte; COVID-19 virüsü nedeniyle faaliyetini sonlandırmanın ve Türkiye'ye dönmenin mücbir sebep sayılması sonucunda hareketlilik faaliyetini sonlandıran her öğrenciye kaldığı süreyi kapsayan (3 ay şartı aranmaksızın) hibe ödemesi yapılacaktır.

Söz konusu miktar, daha önce yatırılmış olan % 80’lik hibe miktarından düşülecek, kalan miktarın iadesi talep edilecektir. Ulusal Ajans tarafından verilen bilgiye göre; geri dönerek Erasmus+ faaliyetini sonlandırmak isteyen öğrencilerin bilet talepleri ve geri alınamayan harcama bilgileri belgelenmesi kaydıyla toplanarak, bütçe imkanları doğrultusunda masrafın tamamı ya da bir kısmını ödeme imkanı söz konusu olacaktır.


Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü
  • 2020-03-17 14:34:07
  • 7112

"A World University In The Light of Science and Modernity"