Fakültemiz Öğrenci Temsilcisi


Fakültemiz Öğrenci Temsilciliğine aday olan (öğrenci temsilcisinde aranan niteliklere uygun tek aday) 19525107 numaralı 3. sınıf öğrencimiz Gülistan DEMİR, "Mersin Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönerge"sinin  16. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden Fakültemiz Seçim Kurulunun  03 Aralık 2021 tarihli ve 01 sayılı toplantısında alınan 2021/1 sayılı karar ile Hemşirelik Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olarak seçilmiştir.

  • 2022-01-26 13:02:07
  • 1936

"A World University In The Light of Science and Modernity"