Mersin Üniversitesi 7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri  MERSİN ÜNİVERSİTESİ 7417 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA 
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ


        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı Yükseköğretim Kurumuna kayıt yaptıran öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği aynı veya farklı diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması gerekmekte olup kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında 2022 yılı YKS/DGS taban puanına göre işlem yapılacaktır.

          DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği lisans programlarına başvuru yapılabilecektir. Adayların ilgili yıl için başvuracakları programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir.  Başvuruda bulunulan programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapılamayacaktır.

          Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların aşağıda belirtilmiş olan belgelerle birlikte yatay geçiş yapmak istedikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

         Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS/YKS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir.

        Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde eğitim-öğretime başlayacaklardır.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Başvuru Tarihi

21.11.2022

16.12.2022

Değerlendirme Tarihi

19.12.2022

23.12.2022

Sonuç Tarihi

30.12.2022

Kesin Kayıt Tarihi

16.01.2023

20.01.2023


 Ön Lisans Programları Kontenjanları için tıklayınız.

 Lisans Programları Kontenjanları için tıklayınız.


Başvuru için Gerekli Belgeler:

 Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

Yeni tarihli Öğrenci Belgesi (7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığını gösteren onaylı belge, e-devletten de olabilir).

Öğrencinin yerleştiği yıl ve programa ait ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi.

Öğrencinin yerleştiği yıla ait (yerleştirme puanları dâhil) ÖSYS sonuç belgesi.

Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) (Muafiyet işlemleri için eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait).

Ders içerikleri (Bologna Bilgi Paketinde bulunmaması durumunda aslı veya kopyasının aslı gibidir örneği. Üniversitenin Bologna Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyorsa onaylı olarak istenmemektedir).

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Daha önce merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapmadığına dair belge ve Yatay Geçişinde Sakınca Yoktur Belgesi (Kayıt hakkı kazanılması durumunda kayıt esnasında alınacaktır.)

Yabancı Dil Programlarına Başvuru Yapan Adaylar;

    Eğitim dili tamamen veya kısmen (%30) yabancı dil olan programlara başvuran ve Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslarda belirtilen Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına eş değer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanı sağlamayan adayların; Üniversitemizin yapacağı yeterlilik sınavına katılmaları zorunludur.

Değerlendirme:

    7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri’nin 18. Maddesinde “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir” denilmektedir. Bu kapsamda yatay geçiş için müracaat eden öğrencilerin taban puanına göre değerlendirilmeleri yapılacaktır.


  • 2022-11-23 07:49:53
  • 2586