Yaşlılara Saygı Haftası


            Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Hemşirelik Fakültesi tarafından 20 Mart 2023 tarihinde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası kapsamında bir panel düzenlendi.

            Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürümüz sayın Prof. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi sayın Prof. Dr. İsmail TUFAN “Afetlerde Yaşlılara Yaklaşım” konusunu ele aldı. Türkiye’de Afet Gerontolojisi alanında multidisipliner bir şekilde çalışmanın gerekliliğini ve önemini vurguladı. Afetlerde yaşlıların daha fazla risk altında olduğunu ifade eden Sayın TUFAN, afetlere maruz kalan yaşlıların diğer insanlara oranla daha fazla etkilendiklerinin dikkate alınması gerektiğine değindi. Bu nedenle, afetlerde yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet götürenlerin Afet Gerontolojisi alanında bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda, yaşlılar için afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılacakların belirlenmesi gerektiğini belirtti. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel ihtiyaçların giderilmesinin, psikolojik ve sosyal desteğin önemine vurgu yaptı. Önlem olarak afet öncesinde, afet bölgeleri tespit edildikten sonra bu bölgelerde temel ihtiyaç ve ilaç stoklarının güçlendirilmesinin, bu ilaçların güncelliğinin sağlanmasının ciddi bir şekilde takibinin yapılması gerektiğini ifade etti.

            Aynı panel kapsamında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Geriatri Bölümü Öğretim Üyesi sayın Doç. Dr. Özlem KARAASLAN CENGİZ “Yaşlılarda İhmal ve İstismar” konusu ele aldı. İhmal ve istismarın önemi, tanımı, istismar türleri, yaygınlığı, risk faktörleri, yaşlı ihmali ve istismarı ile mücadele konularına değindi. Yaşlı ihmali ve istismarının önemli ve çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Sayın KARAASLAN CENGİZ, ihmal ve istismarı önleyebilmek için risk faktörlerinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti. Yaşlıların istismarı ifade edemeyebileceğini ve bu konuda sağlık personelinin tutumunun nasıl olması gerektiğini anlattı. İstismara yönelik önleyici müdahalelerin geliştirilmesinin ve toplumda yaşlı istismarına dair farkındalığı arttırmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Yaşlı istismarı ve ihmali ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları, bakım verenler, hastalar ve toplumun eğitilmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, yaşlıların mümkün olduğunca aktif yaşam sürebilmeleri için olanaklar sunulmasının da önemine de dikkat çekti.

            Sanal platformda canlı olarak gerçekleştirilen panel, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

  • 2023-03-23 14:48:29
  • 706

"A World University In The Light of Science and Modernity"