2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitimlerin Yürütülmesi Hakkında


                                                                    Öğrencilerimizin Dikkatine


  Mersin Üniversitesinin 03/04/2023 tarihli ve 2023/44 senato kararına istinaden

  Okulumuzun teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle (online senkron olarak) yapılmasına devam edilmesine;

  Okulumuz programlarının 2. Sınıf öğrencilerine ait derslerin uygulama kısmını devam şartı aranmaksızın yüz yüze yapılabilmesine,

 Okulumuz programlarının 1. Sınıf öğrencilerine ait derslerin uygulama kısmı ise uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir.

  • 2023-04-07 13:54:21
  • 835

"A World University In The Light of Science and Modernity"