Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Selda Doğan Çalhan’ın Yürütücüsü Olduğu Buluş Patent Aldı


FAKÜLTEMİZ DR. ÖĞR. ÜYESİ SELDA DOĞAN ÇALHAN’IN YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU BULUŞ PATENT ALDI

Fakültemiz, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve MÜKAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selda DOĞAN ÇALHAN’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Farklı Alçak Ötektik Çözücü Ortamlarında Elde Edilen Yeni Hidrofilik Ve Hidrofobik Floresans Karbon Nanoparçacıklar” başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Selda DOĞAN ÇALHAN, Fakültemiz Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazlı DİNÇER KAYA, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Rükan GENÇ ALTÜRK ve ekibi ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bu önemli başarıyı elde etti.

Patente konu olan buluşun; kataliz, boya, tekstil, başta olmak üzere birçok sektörde farklı kullanım alanları bulunurken; söz konusu buluşun katalizör olarak kimya sanayide, floresans özelliğinden dolayı boya sanayide ve medikal uygulamalarda görüntüleme ajanı olarak kullanılma potansiyeli de bulunuyor.

  • 2023-06-08 12:20:26
  • 770

"A World University In The Light of Science and Modernity"