2022-2023 Eğitim-öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Dikkatine


2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Dikkatine

2547 sayılı Kanun’un 44. maddesi (c) fıkrası ile Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 40. maddesine ve Üniversitemiz Senatosunun 23.06.2021 tarih ve 2021/60 sayılı kararına istinaden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulunun 26.12.2022 tarih ve 2022/16-63 sayılı kararı ile belirlenen tarihlerde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ek sınav haklarını kullanamayan azami öğrenim süresini dolduran Fakültemiz öğrencileri için Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2023 tarih ve 2023/21 sayılı kararı ile kabul edilen “Mersin Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uygulama Esasları”nın 7. maddesine istinaden bir defaya mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen tarih aralığında söz konusu sınavların telafisi yüz yüze yapılacaktır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini doldurmuş olup iki ek sınav hakkını kullanmak isteyen Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin aşağıda belirtilen tarih aralığında başvuru formunu doldurarak kayıtlı bulundukları Bölümlere teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav tarihleri Bölüm Sekreterliklerinden öğrenilebilecektir.

 

Başvuru Tarihi       : 10- 21 Temmuz 2023

1.Ek Sınav Tarihi   : 24- 28 Temmuz 2023

2.Ek Sınav Tarihi   : 31 Temmuz - 04 Ağustos 2023- Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ


- Mersin Üniversitesi Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları İçin TIKLAYINIZ

  • 2023-06-16 16:27:21
  • 658

"A World University In The Light of Science and Modernity"