Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri


Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri için Tıklayınız.

Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile eşdeğerlik amacı ile kullanılabilir. 

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 2. fıkra (d) bendi uyarınca Türkiye’de yaptığı ve eşdeğerliğe konu sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.

  • 2023-10-28 22:44:51
  • 1183

"A World University In The Light of Science and Modernity"