Hemşirelik Fakültemiz Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı Güvenli Cerrahi KONTROL Listelerinin Aşamaları, Önemi ve Kullanımındaki Engeller Konulu Webinarı Gerçekleştirdi


Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen Mezun Eğitim Serileri

kapsamında Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen

‘Güvenli Cerrahi Kontrol Listelerinin Aşamaları, Önemi ve Kullanımındaki Engeller’ konulu webinar

gerçekleştirildi.

11 Ekim 2023 tarihinde çevrim içi platformda Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı başkanı

sayın Doç. Dr. Gülay ALTUN UĞRAŞ moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda çeşitli şehirlerden

birçok mezun katılım sağladı.

Fakültemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARAMAN’ın Güvenli Cerrahi Kontrol

Listelerinin Aşamaları ve Önemi’ni aktardığı webinarda, Güvenli Cerrahi Kontrol Listelerinin

Kullanımındaki Engeller fakültemiz öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Dr. Seher GÜRDİL

YILMAZ tarafından aktarıldı.

Her aşamasında Dünya Sağlık Örgütünün ‘Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır’ vurgusunun yapıldığı

çevrim içi etkinlik, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

  • 2023-10-16 12:17:14
  • 293

"A World University In The Light of Science and Modernity"