2024 Yılı Analiz Fiyat Listesi Yayınlanmıştır.


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

 

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 18.06.2020 ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından üretilem mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz” denilmektedir. Bu yönetmelik kapsamında, 2024 Yılı Analiz Fiyat Listesi'nde (tıklayınız) verilen işletme gereği indirimler haricinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.


  • 2024-01-25 10:03:44
  • 965

"A World University In The Light of Science and Modernity"