Lisansüstü Program Açılabilmesi ve Yürütülmesine Dair


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın Lisansüstü program açılabilmesi ve yürütülmesine dair ilkelere ilişkin 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar, 29.02.2024 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı ile söz konusu ilkelerin aşağıda verilen linkte ekli belgedeki haliyle yeniden düzenlenmesine ilişkin  lisansüstü yeni program açılması ve mevcut programların yürütülmesi sürecinde belirtilen sürelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE DAİR İLKELER

  • 2024-03-15 16:11:04
  • 389

"A World University In The Light of Science and Modernity"