Slide background
Mersin Üniversitesi

Ders Bilgileri

INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
KAM138 Spring 3 0 3 5
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) None
Dili en
Türü Required
Seviyesi Bachelor's
Öğretim Elemanı( ları ) Prof.Cemal Altan
Öğretim Sistemi Face to Face
Önerilen Hususlar None
Staj Durumu None
Amacı The main objective of the course is to familiarize the students with the basic concepts for analyzing administration.
İçeriği Nature of administration, concepts, processes, examining and explaining the structure and functioning of administration theories are the subjects of this course. State organization, embodied in the form of case administration since the end of the 19th century, is known as the discipline of public administration under investigation by a working area. Taking advantage of the administration theories of organization specific to the discipline of public administration course, the organizing properties related to the government will be discussed.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 To be able to explain the basic concepts and principles of administration
2 To be able to recognize the administrative aspects of the social realities
3 To be able to analyze the process of administration
4 To be able to distinguish the differences between business management and public administration
5 To be able to follow current developments in bureaucracy
6 To be able to obtain historical perspective in administration investigations
7 To be able to acquire the ability to participate in administrative processes

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 The historical development of administration Lecture-discussion
2 Separation of public administration and management Lecture-discussion
3 Public service, public interest, public power Discussion of homework problems
4 Classical theories of organization and bureaucracy Lecture-discussion
5 Behavioral theories of organization Lecture-discussion
6 Modern organization theories Lecture-discussion
7 The neo-modern and postmodern approaches to organization Lecture-discussion
8 Mid-term exam Composition
9 Object of the discipline of public administration Lecture-discussion
10 The origins of the discipline of public administration Lecture-discussion
11 Approaches to new public administration and new public management Lecture-discussion
12 Public governance Lecture-discussion
13 Analysis of the administration process: decision making, policy determination, planning Discussion of homework problems
14 Analysis of the administration process: organization, coordination, control Discussion of homework problems
15 Analysis of the administration process: personnel management, motivation, performance, leadership Discussion of homework problems
16 Final Exam

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Kurthan Fişek, Yönetim, Paragraf Yayınevi, Ankara 2005. Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çeviren Taha Parla, İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 290-324.
2 Ali Öztekin, Yönetim Bilimine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara 1997. Ludwing von Mises, Bürokrasi, Çevire Feridun Ergin, Liberte Yayını Ankara 2000.
3 Atilla Baransel, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi;Klasik ve Neo Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri Cilt I, 3. Baskı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul 1993. Woodrow Wilson,”İdarenin İncelenmesi” Şeçme Parçalar, Çeviren Nermin Abadan, Yenilik Basımevi, Ankara 1961, s. 53-74. http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/03.pdf
4 Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi; Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, METU Press, Ankara 2001. Nicos P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi; Modern Teorilerin Analizi, Çevire. H. Bahadır Akan, Çizgi Kitabevi, Konya 2001.
5 Bernard Gournay, Yönetim Bilimine Giriş; Çağdaş Toplumlarda Kamu Yönetimi, Çeviren İhsan Kuntbay, TODAİE, 1971. Marshall E. Dimock, “Amme İdaresinde Yeni Gelişmeler”, Çeviren Cemal Mıhçıoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, No: 1, s.59-71 http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/dergi/belgeler/sbf/16.pdf
6 Birgül Ayman Güler, “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 4, 1994, s.3-19. C. Nortchote Parkinson, Parkinson Kanunu, Çeviren Şaban Sitembölükbaşı, Vadi Yayınları, Ankara 1996.
7 Burhan Aykaç, Şenol Durgun ve Hüseyin Yayman (Der.) Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara 2003. Cahit Emre, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003.
8 Yılmaz Üstüner, “Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 3, 2000, s.15-31. Yılmaz Üstüner, “Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyum Bildirileri, I. Cilt, TODAİE Yayını, Ankara 1995, s. 59-69.
10 Filiz Çulha Zabçı, “Dünya Bankasının Küresel Pazar İçin Yeni Stratejisi: Yönetişim” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 3, 2002, s.151-179. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/467/5366.pdf Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara 1998.
11 Frederick W. Taylor, Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çeviren H. Bahadır Akın, Çizgi Kitabevi, Konya 1997. Yılmaz Üstüner, “Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyum Bildirileri, I. Cilt, TODAİE Yayını, Ankara 1995, s. 59-69.
12 Gencay Şaylan, “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, 2000, s. 1-22. Paul Du Gay, Bürokrasiye Övgü (Weber-Organizasyon-Etik), Çeviren Engin Yıldırım vd. Değişim Yayınları, İstanbul 2002.
13 Halil Can ve Meral Tecer, İşletme Yönetimi, TODAİE Yayını, Ankara 1978. Selami Sargut, Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara 2001.
14 Halil Can, Organizasyon ve Yönetim, 5. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999. Turgay Ergun, Postmodernizm ve Kamu Yönetimi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 4, 1997, s. 3-15. http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/07.pdf
15 Henry Fayol, Sınai ve Umumi İşlerde İdare, Çeviren M. Asım Çalıkoğlu, İnhisarlar Matbaası, İstanbul 1939. http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/05.pdf William H. Newman, Yönetim İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İdare, Çeviren Kenan Sürgit, TODAİE Yayını, Ankara 1979.
16 Yönetimi, Çeviren Cemal Mıhçıoğlu, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara 1985. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/145.pdf
17 Herbert Hicks, Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından I. Cilt, Çeviren Osman Tekok, Bintuğ Aytek ve Birol Bumin, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.
18 Kurthan Fişek, “Çok Uluslu Şirketler ve Yönetsel Örgütlenme”, Yönetim Sosyolojisi Kollokyumu, Yayına Hazırlayan Ömer Bozkurt, TODAİE, Ankara, 1976.
19 Selime Güzelsarı, “Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları, Kamu Yönetimi Gelişimi ve Güncel Sorunları (ed. M. Kemal Öktem ve Uğur Ömürgönülşen), İmaj Yayınevi, Ankara 2004, s. 85-138. http://www.politics.ankara.edu.tr/dosyalar/tm/SBF_WP_66.pdf
20 Şinasi Aksoy, Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyum Bildirileri, II. Cilt, TODAİE Yayını, Ankara 1995, s. 159-173.
21 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 9. Bası, Beta Yayını, İstanbul 2003.
24 Turgay Ergun, Kamu Yönetimi; Kuram Siyasa ve Uygulama, TODAİE Yayını, Ankara 2004.
28 William H. Newman, Yönetim İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İdare, Çeviren Kenan Sürgit, TODAİE Yayını, Ankara 1979.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 0.3 1 1. Mid-Term Exam
2 0.1 3 1. Homework
3 0.2 3 2. Homework
4 0.4 5 Final Exam

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 To be able to explain the basic concepts and principles of administration 1͵2͵3͵4 1͵2
2 To be able to recognize the administrative aspects of the social realities 1͵2͵3͵4 1͵4
3 To be able to analyze the process of administration 1͵2͵3͵4 2͵3
4 To be able to distinguish the differences between business management and public administration 1͵2͵3͵4 2
5 To be able to follow current developments in bureaucracy 1͵2͵3͵4 1͵2͵3͵4
6 To be able to obtain historical perspective in administration investigations 1͵2͵3͵4 3͵4
7 To be able to acquire the ability to participate in administrative processes 1͵2͵3͵4 3͵4

Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
0 Course Duration 14 3 42
1 Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) 14 3 42
2 Presentation and Seminar Preparation 0 0 0
3 Web Research, Library and Archival Work 0 2 0
4 Document/Information Listing 0 0 0
5 Workshop 0 0 0
6 Preparation for Midterm Exam 1 15 15
7 Midterm Exam 1 1 1
8 Quiz 0 0 0
9 Homework 0 5 0
10 Midterm Project 0 0 0
11 Midterm Exercise 0 0 0
12 Final Project 0 0 0
13 Final Exercise 0 0 0
14 Preparation for Final Exam 1 13 13
15 Final Exam 1 3 3
116

"A World University In The Light of Science and Modernity"