Slide background
Mersin Üniversitesi

Ders Bilgileri

ATATÜRK AND ADMINISTRATION
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
KAM448 Spring 3 0 3 6
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) None
Dili en
Türü Elective
Seviyesi Bachelor's
Öğretim Elemanı( ları ) Assist. Prof. Dr. İhsan Kamalak
Öğretim Sistemi Face to Face
Önerilen Hususlar None
Staj Durumu None
Amacı The aim of this course is to familiarize the students with the thoughts of Mustafa Kemal Atatürk who is the leader of the Independence War and the founder of modern Turkey and author of Söylev.
İçeriği The course includes the era that started with the inauguration of the Independence War with the arrival of Mustafa Kemal Atatürk to Samsun on the 19th of May, 1919. The occupation of Turkey by the victorious countries during the First World War and the events occurred afterwards. The course also includes the events from the establishment of the modern institution in Turkey until 1927.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 To be able to explain the significant era of the Turkish political history
2 To be able to explain the important developments of the Turkish Independence War and the different approaches.
3 To be able to recognize both the establishment and the causes of the institutions of modern Turkey.
4 To be able to identify different aspects of the Turkish Independence War.
5 To be able to explain the thoughts of Mustafa Kemal Atatürk from his written documents.
6 To be able to explain the significance of the principles of Kemalist Revolution.
7 To be able to analyze historical events.
8 To be able to identify some concepts of political science.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 The Development of modern state and its institutions Lecture
2 The Significance of Söylev and Mustafa Kemal ATATÜRK Lecture
3 The state of the country before the inauguration of the Independence War Lecture
4 National conventions: Erzurum and Sivas Conventions Lecture
5 The Move of the Representative Council to Ankara. Lecture
6 The Occupation of Istanbul and the incidents afterwards Lecture
7 The establishment of national assembly with extraordinary powers in Ankara Lecture
8 Mid-Term Exam
9 The establishment of Tevfik Paşa government Lecture
10 The successes of the National independence movement: the İnönü wars and the Sakarya victory Lecture
11 National constitution Lecture
12 Lozan Treaty Conference, Homework Lecture
13 Political revolutions: The abolition of Sultanate Lecture
14 The abolition of Caliphate and Secular revolution Lecture
15 General evaluation Lecture
16 Final Exam

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk/Söylev Must(Book) Akşin, S. ( ) İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, T.C. İş Bankası Yayınları, Cilt-I : Mutlakiyete Dönüş (1918-1919), Cilt-II: Son Meşrutiyet (1919-1920)
4 Kansu, Aykut. ( ) “Türkiye’de Korporatist Düşünce ve Korporatizm Uygulamaları”, içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt-2: Kemalizm, sh.253-267. Must(Article) Kili, Suna ( ) Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara: TTK Basımevi,
6 Alpkaya, F. ( ) Bir 20. Yüzyıl Akımı: ‘Sol Kemalizm’ s.477-517, içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt-2: Kemalizm, derleyen Ahmet İnsel, İstanbul: İletişim Yayınları. Must(Article) Aydemir, Ş. S. ( ) Tek Adam Mustafa Kemal, İstanbul: Remzi Kitabevi, Cilt-I : 1881-1919, Cilt-II : 1919-1922, Cilt-III: 1922-1938
9 Bora, T. ve Y. Taşkın ( ) “Sağ Kemalizm”, s.529-554. içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt-2: Kemalizm, derleyen Ahmet İnsel, İstanbul: İletişim Yayınları. Must(Article) Belge, Murat. ( ) “Mustafa Kemal ve Kemalizm”, s.29-43. içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt-2: Kemalizm, derleyen Ahmet İnsel, İstanbul: İletişim Yayınları.
10 Köker, L. ( ) “Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi”, s.97-118. içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce. Must(Article) Kinross, Lord ( ) Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çeviren Necdet Sander, İstanbul: Altın Kitapları
12 Tunaya, T. Z. ( ) “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Rejimine Geçiş”, s.297-312, içinde Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, derleyenler Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, İstanbul: Beta Basım Yayım Must(Article) Özdemir, Hikmet. ( ) Sol Kemalizm, İz Yayıncılık

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 0.4 1 1. Mid-Term Exam
2 0.1 3 1. Homework
3 0.5 5 Final Exam

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 To be able to explain the significant era of the Turkish political history 3 1͵2͵3
2 To be able to explain the important developments of the Turkish Independence War and the different approaches. 3 1͵3
3 To be able to recognize both the establishment and the causes of the institutions of modern Turkey. 3 1͵2͵3
4 To be able to identify different aspects of the Turkish Independence War. 3 1͵2͵3
5 To be able to explain the thoughts of Mustafa Kemal Atatürk from his written documents. 3 1͵3
6 To be able to explain the significance of the principles of Kemalist Revolution. 3 1͵3
7 To be able to analyze historical events. 3 1͵2͵3
8 To be able to identify some concepts of political science. 3 1͵2͵3

Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
0 Course Duration 14 3 42
1 Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) 14 1 14
2 Presentation and Seminar Preparation 0 0 0
3 Web Research, Library and Archival Work 0 0 0
4 Document/Information Listing 0 0 0
5 Workshop 0 0 0
6 Preparation for Midterm Exam 1 10 10
7 Midterm Exam 1 1 1
8 Quiz 0 0 0
9 Homework 1 30 30
10 Midterm Project 0 0 0
11 Midterm Exercise 0 0 0
12 Final Project 0 0 0
13 Final Exercise 0 0 0
14 Preparation for Final Exam 1 26 26
15 Final Exam 1 2 2
125

"A World University In The Light of Science and Modernity"