2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları


MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

      "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine  uygun olarak 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, aranılacak vasıflar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A-KONTENJANLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans) "Tıklayınız"

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans) "Tıklayınız"

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans) "Tıklayınız"

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ-PROGRAMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans) "Tıklayınız"

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ-PROGRAMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans) "Tıklayınız"

 

B-KOŞULLAR

1- Yatay Geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, sadece yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.

3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a)Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b)Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

4- Son Sınıfa Geçiş İçin:

Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (Son sınıfa geçiş notu dahil)  en az  % 65, son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması gerekmektedir.            

5- Yabancı ilkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına geçiş için öğrencinin Yabancı Ülke Yükseköğretim Kurumunda, Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( İki yarıyıl ) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. ve 6'ncı maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Bu şekilde yatay  geçişi kabul edilen öğrenci geçici kaydı yapıldıktan sonra kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için şahsi dosyasının kendi Üniversitesinden en geç iki ay içerisinde resmi olarak gönderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde yatay geçiş işlemi iptal edilir.

 6- Devlet Konservatuvarı:

Konservatuvara yatay geçiş yapacak öğrencilerin Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan Jürinin öğrencinin geçiş yapacağı sanat dalında dinleyerek olumlu rapor vermesi koşulu aranacaktır.

 

C- İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Yurt Dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunu tanıtan katalog veya dokümanların eklenmesi. 

5-ÖSSveya ÖYS Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi. (2006 ve öncesi girişliler için)

6-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

7-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10’a girdiklerini gösterir belge.

 

D- BAŞVURU VE KAYIT TARİHİ, YERİ VE KOŞULLARI:

Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  için Yüksekokul Müdürlüğüne Devlet Konservatuvarı için Konservatuar Müdürlüğüne, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Üniversite Çiftlikköy Kampüsü MERSİN)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Karaduvar Mahallesi Öner Bulvarı - MERSİN)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne (Yeni Mah. Bahar Cad. No:6 Mezitli-MERSİN)

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültelerine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Yenişehir Kampüsü Mezitli - MERSİN)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna başvuru için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü  Tece Kampusu-MERSİN

İlçelerimizdeki Fakülte ve Yüksekokullara Başvuru için:

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi 

Tarsus/MERSİN

Erdemli Uyg. Teknoloji ve İşl. YO. Müdürlüğü

Erdemli/MERSİN

Silifke Uyg. Teknoloji ve İşl. YO. Müdürlüğü

Silifke/MERSİN

Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Anamur/MERSİN

Aydıncık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Anamur/MERSİN

Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Erdemli/MERSİN

Gülnar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Gülnar/MERSİN

Mut Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

Mut/MERSİN

Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü   

Silifke/MERSİN

Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tarsus/MERSİN

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin İlçelerdeki Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında kayıt işlemleri ilgili okullarca, diğer Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokullarının yatay geçiş kayıt işlemleri ise Çiftlikköy Kampusünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

 

Yurt içi yatay geçişi kabul edilip kayıt işlemini tamamlayanların geçici kayıtları yapılır. İlgililerin kendi üniversiteleri ile yapılan yazışma sonucu şahsi dosyalarının üniversitemize ulaşmasından ve yetkililerce gerekli incelemeler yapılmasından sonra asli kayıtları yapılmış kabul edilir.  Yatay geçiş esnasında okullara sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya  bir tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgilinin yatay geçiş işlemi iptal edilerek kaydı silinecektir.

 

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi ve eczacılık fakültesine yatay geçiş yapanlar her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen cari hizmet maliyetinin yarısını katkı payı olarak öderler.

 

Öğrencinin Kayıt işlemlerini bizzat kendisinin yapması esastır. Usulüne uygun alınmış Noter Vekaleti ile de kayıt yaptırılabilir.

E- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ :

Mersin Üniversitesi (Tıp Fakültesi hariç) Tüm Fakülte  ve Yüksekokullarında son  başvuru ve kayıt tarihleri:

GÜZ YARIYILI

Başvuru Tarihi:                                 30 Haziran-21 Ağustos 2009

Kayıt Tarihleri        :    Asiller            31 Ağustos-4 Eylül 2009

                                 Yedekler        07  Eylül 2009

BAHAR YARIYILI           

Başvuru Tarihi:                                18-25 Ocak 2010

Kayıt Tarihleri        :   Asiller              01-02  Şubat 2010

                                Yedekler           03  Şubat 2010

TIP FAKÜLTESİ İÇİN:

Sınıflar için Kontenjan

Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi

2. Dönem (sınıf) için 4 öğrenci

10 Ağustos 2009 Pazartesi

21 Ağustos 2009 Cuma

3. Dönem (sınıf) için 3 öğrenci

10 Ağustos 2009 Pazartesi

21 Ağustos 2009 Cuma

4. Dönem (sınıf) için 3 öğrenci

03 Ağustos 2009 Pazartesi

14 Ağustos 2009 Cuma

5. Dönem (sınıf) için 3 öğrenci

27 Temmuz 2009 Pazartesi

07 Ağustos 2009 Cuma

Uygulama Notları

1)  Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin 100’lük sisteme göre ibraz ettiği transkriptinde geçme notu 70’in altında ise öğrencinin Akademik ortalamasının (her ders için ayrı ayrı olmak üzere) 4’lük sisteme çevrilerek tespit edilmesi gerekir.

2)  Yatay geçiş başvurularının sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu Kararları daha önce   bildirilen formata uygun düzenlenmeli, Yönetim Kurulu Kararında;

 -Öğrencinin yatay geçişinin hangi yarıyıla/sınıfa yapıldığı,

-Muaf olduğu derslerin eşdeğer karşılığı ve harf notu,

-Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15.ci Maddesi 1.ci Fıkrasının gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

3)  Yatay geçiş başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçları içeren Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının (İlçe Fak. Ve Yüksekokulları hariç) Güz Yarıyılı için en geç 28 Ağustos 2009, Bahar Yarıyılı için en geç 29 Ocak 2010 gününe kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

  • 2009-08-13 14:09:34
  • 6974

"A World University In The Light of Science and Modernity"