Yaz Dönemi Açılacak Olan Dersler,Uygulama Esasları Ve Ders Ücretleri


YAZ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİ

UYGULAMA ESASLARI ve AÇILACAK DERSLER

<> 

2008-2009 Yaz Dönemi

Başlama

Bitiş

Açılacak Derslerin İlanı 

18/05/2009

29/05/2009

Ön Kayıtlar

01/06/2009

05/06/2009

Ders Kayıtları

08/06/2009

12/06/2009

Eğitim

15/06/2009

31/07/2009

Final Sınavları   

03/08/2009

07/08/2009

Final Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında girişi ve ilanı 

03/08/2009

14/08/2009

Final Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe gönderilmesi

17/08/2009

-

Yaz Dönemi Sonrası Tek Ders Sınavı

18/08/2009

18/08/2009

Sınav Sonuçlarının Otomasyona girişi

18/08/2009

19/08/2009

Sınav Sonuçlarının Rektörlüğe gönderilmesi

-

20/08/2009

YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

YAZ OKULU DERS SAATİ ÜCRETLERİ

Yaz Okulu Ders Ücretleri Uygulama Usulleri

  • İkinci öğretime kayıtlı olup, yaz okuluna katılacak öğrencilerden alınacak yaz okulu azami ders saati ücreti, aynı fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu azami ders saati ücretinin iki katıdır.

 

  • Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında (yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden fakülte ve program adına göre belirlenen azami ders saati ücretinin iki katı kadar ders saati ücreti alınır. Aynı yükseköğretim kurumlarında, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrencilerden alınacak ders saati ücreti ise normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilecek ders saati ücretinin iki katıdır.

 

  • Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte ve program adına göre belirlenen ders saati ücretinin üç katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında altı katı) ders saati ücreti TL. olarak alınır.

 

  • İkinci öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden ise kayıtlı olduğu fakülte ve program için bu Esas ve Usuller ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin altı katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında on iki katı) ders saati ücreti TL. olarak alınır.

 

YAZ DÖNEMİ UYGULAMASI KULLANIM KLAVUZU  

Yaz dönemi ders kayıtlarınn sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıda ki kılavuzların incelenmesi gerekmektdir.

Yaz Dönemi Uygulaması Kullanım Klavuzu-1

Yaz Dönemi Uygulaması Kullanım Klavuzu-2

2008-2009 Öğretim Yılı Yaz Döneminin Uygulanacağı Fakülte ve Yüksekokullar

*Açılacak derslerin listesini görmek için fakülte / yüksekokul isimlerine tıklayınız ...

Eczacılık Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

Silifke Uyg. Teknoloji Ve İşletm.Yüksekokulu

Deniz Ve Ticaret Meslek Yüksekokulu

Erdemli Meslek Yüksekokulu

Mersin Meslek Yüksekokulu

Mut Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tarsus Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller Yüksekokulu (Ortak Zorunlu Dersler)

Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü (Ortak Zorunlu Dersler)

Rektörlük Türk Dili Bölümü (Ortak Zorunlu Dersler)

  • 2009-08-17 08:32:19
  • 9515

"A World University In The Light of Science and Modernity"