Me.ü. İletişim Fak. Turizm Fak. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, İslami İlimler Fak. Eğitim Fak. ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tadilat Yapım İşi


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ME.Ü. İletişim Fak. Turizm Fak.  Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, İslami İlimler Fak. Eğitim Fak. ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tadilat Yapım İşi Doğrudan Temin (22/d) usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenlerin aşağıda verilen linkten dokümanı indirerek teklif mektubunu doldurmaları ve teklif mektubu ve eki tüm dokümanların her bir sayfası kaşeli ve imzalı olacak şekilde kapalı zarfta en geç 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 17.00’a kadar Başkanlığımız Muhasebe Birimine tekliflerini sunmaları önemle rica olunur.

http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1381/dokumanlar/ME.U._letiim_Fak._Turizm_Fak._Salk_Hizmetleri_Yuksekokulu_slami_limler_Fak._Eitim_Fak._ve_Eitim_Bilimleri_Enstitusu_Tadilat_Yapm_i_Teklif_Mektubu.pdf

  • 2021-11-09 13:50:15
  • 5258

"A World University In The Light of Science and Modernity"