Mühendislik Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Açıkbaş'ın Projesine TÜBİTAK ARDEB Desteği


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Açıkbaş’ın TÜBİTAK’a 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında sunduğu “Cu Dop Edilmiş ZnO ile Modifiye Edilmiş Hibrit Kompozit Seramik Yüzeylerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı.

Proje ile Cu katkılı ZnO ile modifiye edilmiş hibrit kompozit seramik yüzeylerin farklı kompozisyon ve proses tasarımlarıyla geliştirilmesi ve elde edilen yüzey özelliklerinin karakterizasyonu (yüzey morfolojisi, tane şekli, boyutu, faz gelişimi, mikroyapı gelişimi, süperhidrofobik ve antimikrobiyal özellikler) amaçlanıyor.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

  • 2023-01-30 11:02:38
  • 2632

"A World University In The Light of Science and Modernity"