Üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğrencisi Mehtap Salatan Uluslararası Kongreden Mansiyon Ödülü İle Döndü


Üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Mehtap Salatan'ın bitirme dersi kapsamında hazırladığı “Antioxidant Properties of Epoxy Ketone Derivative” başlıklı çalışması, Antalya’da yapılan 11. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi’nde sunulan 160 poster arasından, mansiyon ödülüne layık görüldü.

Öğrencimiz Mehtap salatan, Üniversitemiz Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nermin Şimşek Kuş’un yönetiminde ve yine Kimya Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Pelin Eroğlu’nun katkılarıyla, bitkilerden ekstrakte edilebilen ve moleküler sentetik olarak da elde edildiğinde de maliyeti düşen önemli bir molekül olan epoksitler üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında literatürde olmayan, yeni bir epoksit türevi sentezlenirken; antioksidan özelliği yüksek olan bu molekülün sentezi ve özelliklerinin araştırılması da gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

  • 2023-03-27 14:24:46
  • 3807

"A World University In The Light of Science and Modernity"