Temel Uygulamalı Hücre Kültürü Eğitimi Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı.


23-24-25 Ekim 2023 tarihlerinde Merkezimizde başarı ile tamamlanmış olan "Temel Uygulamalı Hücre Kültürü Eğitimi" detayları aşağıda verilmiştir:

Eğitimin Amacı

Günümüzde Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık, Eczacılık, Ziraat, Veterinerlik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Mühendislik vb. disiplinlerin ilgili alanlarında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda yaygın bir yöntem olarak kullanılan hücre kültürü uygulamalarında, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara temel hücre kültürü yöntemleri hakkında temel teorik bilgilerin verilerek gerekli temel becerilerin ve deneyimlerin kazandırılması amaçlanmıştır. Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıların temel hücre kültürü teorik bilgisine sahip olarak temel hücre kültürü uygulamalarını yapabilme, konuyla ilgili bilimsel çalışmaların ilgili iş paketlerinde yer alabilme yeterliliğine ulaşmaları sağlanabilecektir.


Eğitim içeriği:

 1. Hücre Kültürü Laboratuvarı Kullanımı
 2. Hücre Kültürü Uygulama Alanları
 3. Hücre Açma, Pasajlama ve Dondurma
 4. Hücre sayımı
 5. Sitotoksisite Analizleri ve Sonuçların Yorumlanması
 6. RNA İzolasyonu ve Gen Ekspreyonu
 7. Apoptoz Analiz Yöntemleri
 8. Genotoksisite Testleri
 9. Kontaminasyonun Olası Kaynakları ve Engellenmesi
 10. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 

1. Temel Hücre Kültür Teknikleri Eğitimi programı teorik ve pratik eğitim bölümlerinden oluşmaktadır. 3 gün süren eğitim sonunda katılımcıların, memeli hücrelerinin in vitro ortamda kültüre edilmesi ve bu hücreler üzerinde gerçekleştirilen sitotoksisite analizleri ile ilgili laboratuvar deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda sınavdan başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcıların sağlık temelli bir bölümden mezun olmuş veya eğitimine devam ediyor olması, moleküler biyoloji bilgisine sahip olmaları eğitimin daha verimli ve yararlı geçmesini sağlayacaktır.


 • 2023-10-27 11:22:12
 • 439

"A World University In The Light of Science and Modernity"