Iıı. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi Antalya

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü


Mersin Üniversitesi'nin de ortakları arasında olduğu III. Uluslararası Turizm Yönetim Araştırmaları Kongresi Antalya Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirildi. 20-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongreye fakültemiz öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerden oluşan ekip 9 bildiri ile katıldı.

Ayrıca kongrede sunulan bildiriler arasından en iyiler de ödüllendirilmiştir. Bu kapsamda, ‘İşgören Avukatlığının Çalışanların Rol Çatışmaları ve Rol Belirsizliği Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma’ başlıklı çalışma ile öğretim elemanlarımız Arş. Gör. Ali DALGIÇ, Arş. Gör. Ozan GÜLER ve Prof. Dr. Kemal BİRDİR ikincilik ödülünü kazanmışlardır.

Bildiri Başlıkları ve Yazarları:

Visitors Complaints Towards Milano 2015 Expo Event

Prof. Dr. Kemal BİRDİR – Arş. Gör. Ozan GÜLER - Arş. Gör. Ali DALGIÇ


Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama

Arş. Gör. Anıl KALE - Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ


İletişim Becerisi Düzeyine Göre Lisans Turizm Öğrencilerinin Sektörde Kariyer Yapma İstekleri

Arş. Gör. Ferhat ŞEKER - Doç. Dr. Kamil UNUR


Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi

Arş. Gör. Selda DALAK - Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ - Arş. Gör. Mehmet BEYAZGÜL - Arş. Gör. Fatih GÜNAY


Destinasyonların Sürdürülebilirliğinde Gündem 21 ve Kent Konseyleri: Mersin ve Bursa Kent Konseyi

Arş. Gör. Elif BAK - Yrd. Doç. Dr. Uysal YENİPINAR


Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Yemekhane Hizmetinden Memnuniyeti

Uğurcan METİN - Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞTAN - Esra DOĞRU


İşgören Avukatlığının Çalışanların Rol Çatışmaları ve Rol Belirsizliği Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Ali DALGIÇ - Prof. Dr. Kemal BİRDİR - Arş. Gör. Ozan GÜLER


Fuarlara Katılım Nedenleri: 20. EMITT Fuar Örneği

Yrd. Doç. Dr. Sevda SAHİLLİ BİRDİR


Turist Rehberlerinin Meslek Etiği Algısının Eğitim Aldıkları Kuruma Göre Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Derya TOKSÖZ - Prof. Dr. Kemal BİRDİR


  • 2016-05-24 17:31:19
  • 3652

Actual News