Slide background
Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

        

 

                                                          

                       

 

Üniversitemizde kalite güvence çalışmaları ilk olarak 2002 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2003 yılında Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almasıyla başlamıştır.  Kalite güvence kapsamında Üniversitenin tüm birimlerinde uygulanmak üzere gerekli çalışmaların ve faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amacıyla Aralık 2007 tarihinde bir rektör yardımcısının da içinde yer aldığı Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü (KYK) kurulmuştur. Koordinatörlüğün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Üniversitemiz 2010 yılında tüm akademik ve idari birimleri için ISO 9001:2008 KYS belgesi alan ilk devlet üniversitesi olmuştur.

 

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nı (EHEA) oluşturmak üzere Yüksek öğretim kurumlarını birbirine tanıtmak, yaklaştırmak ve sinerji yaratmak amacıyla, Bologna Süreci kapsamında, ortak çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye’nin Bologna Süreci’ne katılmasıyla, Mersin Üniversitesi’nde de Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE) Etiketi ve uluslararası hareketlilik çalışmaları başlatılmıştır.  2010 yılında Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nunun kurulmasının ardından başlatılan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) çalışmaları sonucunda Üniversitemiz  AKTS (ECTS) ve DE (DS) etiketlerini 2012-2015 yılları için almaya hak kazanmıştır.  

 

Üniversitemiz, Rektörlüğümüzün çizdiği eğitimin kalitesini yükseltme hedefi ile akreditasyon çalışmalarına da başlamıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda Tıp Fakültesi’nin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu” (UTEAK) dahilinde; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği programları  “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (MÜDEK) dahilinde; Fen Edebiyat Fakültesi Kimya programı “Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (FEDEK) dahilinde akredite edilmişlerdir.

 

İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları “Türk Akreditasyon Kurumu” (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği standardına göre belge ekinde yer alan kapsam dahilinde akredite edilmiştir.  

 

KYK tarafından “Mükemmellik Aşamaları Yetkinlik Belgelendirmesi” ne yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle, Ekim 2013–Ekim 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Mersin Üniversitesi “European Foundation for Quality Management (EFQM) Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi” ne layık görülmüştür.

 

Mersin Üniversitesi, engelli öğrenciler ve engelli bireyler için hazırlanan “Fiziksel Erişilebilirlik Haritası” ve akademik erişilebilirliğe yönelik yürütülen “Sesli Ders Kitabı” projesi ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından “Engelsiz Eğitim” dalında ödüle değer bulunmuştur.  Her iki proje de ülkemizdeki üniversiteler arasında gerçekleştirilen ilk uygulama olması bakımından önemlidir.  Engelsiz yerleşke kapsamında yapılan düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da 03.12.2011 tarihinde Mersin Üniversitesi’ni “Ulaşılabilirlik-Kalite Teşvik Ödülü’’ ne layık görmüştür.

 

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK tarafından hazırlanan 25942 sayı ve 20.09.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’ gereğince oluşturulan Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 23.07.2015 tarihine kadar Üniversitede akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için gerekli tüm çalışmaları planlamış ve yürütmüştür.  Bu tarihten itibaren ADEK çalışmaları kapsamında yapılandırılan ve yürütülen süreçler “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Yönetmeliği” gereğince kurulan Kalite Komisyonu bünyesine alınmıştır.               

   Belgeyi büyütmek için tıklayınız.             Belgeyi büyütmek için tıklayınız.                Belgeyi büyütmek için tıklayınız.         

      Belgeyi büyütmek için tıklayınız.              Belgeyi büyütmek için tıklayınız.                      

Büyütmek için tıklayınız.       Büyütmek için tıklayınız.