Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 4. Maddesinin 2. ve 4. Fıkraları Uyarınca Belirlenen Üniversitemiz Senatosu'nun 05.12.2019 Tarihli ve 21-2019/174 Sayılı Kararı ile Kabul Edilen Norm Kadrolar

Actual Notices