Tıp Fakültemiz Uteak - Tepdad Tarafından 2025 Yılına Kadar Akredite Edilmiştir.Fakültemiz mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının yeniden akreditasyonu için yapılan başvuru neticesinde, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından, fakültemiz önce özdeğerlendirme raporu ve daha sonra ziyaret kararı ile de yerinde incelemelerle değerlendirilmiştir. Kurulun bağlı olduğu Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile fakültemiz tıp eğitimi programının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartlarını (2015-MÖTE Standartları) karşıladığı ve 01.01.2025 tarihine kadar akredite edildiği bilgisi resmi yazı ile Dekanlığımıza bildirilmiştir.

Fakültemizin kuruluşundan bu yana mezuniyet öncesi tıp eğitiminde emeği geçen bütün öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları ve idari personelimize teşekkür ederiz.

Sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun.


  • 2019-04-02 16:31:11
  • 2337

Actual Announcements