2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 1. ve 2. Ek Sınav Duyurusu


Sevgili öğrenciler;

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle azami eğitim süresini tamamlayan Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu öğrencileri için iki ek sınav hakkı verilecektir. 1. ve 2. Ek sınavlar bütünleme sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılacak olup . Sınav tarihi, yeri ve saati ilgili birimlerin  web sayfasında ilan edilerek  öğrencilere duyurulacaktır. 

 

 6569 SAYILI KANUN/ "GEÇİCİ MADDE 67 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz" hükmü gereğince Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin Azami eğitim sürelerin başlangıç tarihi  2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı esas alınmıştır.

 

 EK SINAVLARA GİRME ŞARTLARI:

  • Derse devam şartını yerine getirmediği en fazla 5 dersi olmak. (Hiç almadığı/alamadığı yada devamsızlıktan kaldığı ders sayısı 6 ve daha fazla ise bu sınavlardan faydalanmaksızın öğrencinin kaydı silinir.)
  • Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını (hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dahil) beşe indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
  • Ek sınavlara başvuru talebi, başvuru tarihlerinde Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliğine dilekçe ile yapılacaktır.
  • Ek sınavdan yararlanacak olan öğrenciler ilgili yarıyıla ait katkı payı/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. (İlgili döneme ait ödemeler Öğrenim ücreti, katkı payı ücreti ödemeleri Tüm Ziraat Bankası bankamatiklerinden sırasıyla Ödemeler->Eğitim->Üniversite Ödemeleri->Anlaşmalı Üniversiteler->Mersin Üniversitesi menülerini takip edip, T.C kimlik numaranızı ilgili alana girmek suretiyle yapabilirsiniz. Ayrıca ödemelerinizi Ziraat Bankası İnternet Bankacılığından da yapabilirsiniz.

 

 EK SINAVLAR SONUCUNDA;

Mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını (hiç almadığı/devam şartını sağlayamadığı dersler dahil) olmak üzere;

  • Beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
  • Ek sınavlara girmeden en fazla beş dersten başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, Ek sınavlara girerek en fazla beş dersten başarısız olan öğrencilere 3 yarıyıl   ek süre verilir.
  • Bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır ve ek süre ile sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

  • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.

 

Mersin Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri için tıklayınız.


  • 2019-07-02 15:23:53
  • 2935