Öğrenci Kimlik Kartı İstek Formu


     26.07.2019 Tarihli ve 2019/124  Sayılı Üniversitemiz Senato Kararıyla kabul edilen Mersin Üniversitesi Geçiş Kontrol Sistemi Yönergesine (http://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/154163) göre Kalite Yönetim Bilgi Sisteminde (KYK) bulunan MEÜ.İD.FR-368/02 doküman kodlu BİDB - MEÜKART Öğrenci Kimlik Kartı İstek Formunun eksiksiz doldurularak söz konusu formun altında belirtilen imza ve onayların tamamlanmasından sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 (Bir) adet resim ile birlikte iletilmesi halinde ilgiliye kimlik kartı basılacaktır.  • 2019-09-02 15:41:34
  • 986