Özel Öğrenci Listesi 2019-2020 Güz Yarıyılı


2019-2020 GÜZ YARIYILINDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI
1-Arkeoloji Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Aynur KAÇIRA
Alacağı Dersler
ARK-617 Kilikya’da Mimari ve Bezeme-I
ARK-619 Hellenistik Dönem Amphora Mühürleri-I

2-Arkeoloji Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Nur İLGÜN

Alacağı Dersler
ARK-617 Kilikya’da Mimari ve Bezeme-I
ARK-619 Hellenistik Dönem Amphora Mühürleri-I

3-Arkeoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Yasemin SÖĞÜT

Alacağı Dersler
ARK-515 Hellenistik Dönemde Kolonizasyon ve Kentleşme-I

4-Arkeoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Mustafa KUŞTEPE
Alacağı Dersler
ARK-515 Hellenistik Dönemde Kolonizasyon ve Kentleşme-I
5-Arkeoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Gözde UÇAR
Alacağı Dersler
ARK-515 Hellenistik Dönemde Kolonizasyon ve Kentleşme-I
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI
1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi
Gizem UYSAL
Alacağı Dersler
ÇEK-505 Sosyal Güvenlik Teorileri
ÇEVİRİBİLİM ANA BİLİM DALI
1-Çeviribilim Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Nilay MAKAL
Alacağı Dersler
ÇEV-561 Disiplin İlkeleri ve Çeviribilim
2-Çeviribilim Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Özlem YOKUŞ
Alacağı Dersler
ÇEV-561 Disiplin İlkeleri ve Çeviribilim
SOBE-502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANA BİLİM DALI
1-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Çağrı YENİCİ
Alacağı Dersler
GST-515 Gastronomi Turizmi
GST-525 Gastronomi Araştırmaları I
2-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Ecem
GÜLÜŞEN
Alacağı Dersler
GST-515 Gastronomi Turizmi
GST-525 Gastronomi Araştırmaları I
İKTİSAT ANA BİLİM DALI
1-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Özgür YILDIZOĞLU
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
2-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Ayca AKGÜL
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
3-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Begüm GÜNGÖRDÜ
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
4-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Cihangir KUSATMER
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
5-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi S.Aybala ALTINKAYA
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
6-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Hümeyra Halise ŞİMŞEK
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
7-İktisat Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Ezgi BİÇER UÇAR
Alacağı Dersler
EKON-601 İleri Mikro Analiz
EKON-603 İleri Makro Analiz
8-İktisat Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Ahmet ŞAHİN
Alacağı Dersler
EKON-601 İleri Mikro Analiz
EKON-603 İleri Makro Analiz
9-İktisat Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Onur ERDOĞAN
Alacağı Dersler
EKON-601 İleri Mikro Analiz
EKON-603 İleri Makro Analiz
10-İktisat Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Aynur KARAÇOBAN
Alacağı Dersler
EKON-601 İleri Mikro Analiz
EKON-603 İleri Makro Analiz
11-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Cumali BOZKURT
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
12-İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Türker KAYMAZ
Alacağı Dersler
EKON-501 Mikro İktisat Teorisi
EKON-503 Matematiksel İktisat
İŞLETME ANA BİLİM DALI
1-İşletme Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Murat KAHRAMAN
Alacağı Dersler
İŞL-601 Pazarlama Kuramı
2-İşletme Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi İlkay SOLAK
Alacağı Dersler
İŞL-653 Girişimcilik Finansmanı
İŞL-773 Portföy Yönetimi
3-İşletme Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Oğuzhan ER
Alacağı Dersler
İŞL-603 İleri Nitel Araştırma Yöntemleri
4-İşletme Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi İbrahim YÜCESOY
Alacağı Dersler
İŞL-611 Stratejik Pazarlama Yönetimi
5-İşletme Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi İpek ÇİVİ
Alacağı Dersler
İŞL-759 Uluslararası Finans
İŞL-773 Portföy Yönetimi
6-İşletme Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Sacit KURTULUŞ
Alacağı Dersler
İŞL-613 Örgüt Teorileri
7-İşletme Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Adnan TURŞİN
Alacağı Dersler
İŞL-539 Nicel Araştırma Teknikleri
8-İşletme Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Razan ASSAD
Alacağı Dersler
İŞL-571 Finansal Modelleme
İŞL-559 Güncel Finansal Konu ve Teknikler
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
1-İşletme Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Sibel YILDIZ
Alacağı Dersler
İBY-525 Örgüt Teorileri
İBY-533 Fiyatlandırma Yönetimi
2-İşletme Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Nilay ÇİNTAŞ
Alacağı Dersler
İBY-549 İnsan Kaynakları Yönetimi
İBY-513 Müşteri İlişkileri Yönetimi
3-İşletme Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Burcu YARIM
Alacağı Dersler
İBY-549 İnsan Kaynakları Yönetimi
İBY-513 Müşteri İlişkileri Yönetimi
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
1-İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Ayşe Nur BAYKAN
Alacağı Dersler
DB-519 Biçimbilim
DB-529 Anlambilim ve Edimbilimde Güncel Yaklaşımlar
2-İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Fatma YALÇIN
Alacağı Dersler
DB-517 Söylem Çözümlemesi
DB-529 Anlambilim ve Edimbilimde Güncel Yaklaşımlar
3-İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Ecem YILDIRIM
Alacağı Dersler
DB-519 Biçimbilim
DB-529 Anlambilim ve Edimbilimde Güncel Yaklaşımlar
KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
1-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Mehmet Ali CAN
Alacağı Dersler
KAM-655 Toplumsal Bilgi Kuramı ve Yöntem Bilimi I
KAM-663 Karşılaştırmalı Siyaset
2-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Gülden MISIR
Alacağı Dersler
KAM-663 Karşılaştırmalı Siyaset
3-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Nihat ÖZEN
Alacağı Dersler
KAM-655 Toplumsal Bilgi Kuramı ve Yöntem Bilimi I
4-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Besra GÜLNAZ
Alacağı Dersler
KAM-661 Türkiye’de Siyasi Düşünce I
5-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Mustafa ERİM
Alacağı Dersler
KAM-655 Toplumsal Bilgi Kuramı ve Yöntem Bilimi I
KAM-667 Türkiye’de Kentleşme ve Belediyecilik Tarihi
6-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Zeynep Gül YILMAZ
Alacağı Dersler
KAM-655 Toplumsal Bilgi Kuramı ve Yöntem Bilimi I
KAM-667 Türkiye’de Kentleşme ve Belediyecilik Tarihi
7-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Kamile YILDIZ
Alacağı Dersler
KAM-663 Karşılaştırmalı Siyaset
KAM-667 Türkiye’de Kentleşme ve Belediyecilik Tarihi
8-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Minel AĞCA
Alacağı Dersler
KAM-655 Toplumsal Bilgi Kuramı ve Yöntem Bilimi I
KAM-663 Karşılaştırmalı Siyaset
9-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Leyla SERİN KIRIK
Alacağı Dersler
KAM-667 Türkiye’de Kentleşme ve Belediyecilik Tarihi
10-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi İzzettin UÇAN
Alacağı Dersler
KAM-655 Toplumsal Bilgi Kuramı ve Yöntem Bilimi I
11-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Muhammet Emin GEÇEK
Alacağı Dersler
KAM-547 Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı
KAM-585 Kamu Yönetimi ve Reform
12-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Meltem Nilüfer ÖNEN
Alacağı Dersler
KAM-561 Kent Tarihi
KAM-591 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
13-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Koray KAPTAN
Alacağı Dersler
KAM-561 Kent Tarihi
KAM-591 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
14-Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Bedrettin GÜNDEŞ
Alacağı Dersler
KAM-561 Kent Tarihi
KAM-591 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
MALİYE ANA BİLİM DALI
1-Maliye Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Taner KOŞAR
Alacağı Dersler
MLY-511 Bütçe Açıkları ve Finansmanı
MLY-515 Kamu Gelirleri ve Harcamaları Analizi
2-Maliye Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Şükran AKTAŞ
Alacağı Dersler
MLY-511 Bütçe Açıkları ve Finansmanı
MLY-515 Kamu Gelirleri ve Harcamaları Analizi
ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
1-Organik Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Gönül DEMİR
Alacağı Dersler
OTİ-501 Tarımsal Üretimde Çoğalma
SOBE-502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI
1-Psikoloji Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Sibel FURTANA
Alacağı Dersler
PSİ-601 Sosyal Psikoloji Kuramları
PSİ-603 Şiddet ve Saldırganlık
2-Psikoloji Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Sara HURŞİDİ
Alacağı Dersler
PSİ-631 İleri Pozitif Psikoloji
3-Psikoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Tülin TUNÇ DEVECİ
Alacağı Dersler
PSİ-519 Sosyal Psikolojide Temel Konular
4-Psikoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi İpek GENÇ
Alacağı Dersler
PSİ-595 Toplumsal Cinsiyet ve Aile
5-Psikoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Buse ATEŞSÖNMEZ
Alacağı Dersler
PSİ-505 İleri İstatistik
SOBE-502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
6-Psikoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Eda YALÇIN
Alacağı Dersler
PSİ-505 İleri İstatistik
SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI
1-Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Hamiyet OĞUL
Alacağı Dersler
SNT-515 Türk Süsleme Sanatı Kaynak ve Sorunları
SNT-529 Osmanlı Mimarisinde Bani-Sanatkar İlişkisi
2-Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Nur KAYGISIZ
Alacağı Dersler
SNT-541 Çağdaş Sanat Yorumu
SNT-527 Resme Bakmak
TARİH ANA BİLİM DALI
1-Tarih Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Bilge GECEKUŞU
Alacağı Dersler
TAR-545 19.Yüzyılda Osmanlı İktisadi Düşüncesinin Evrimi
TAR-513 Osmanlıca Tarih Metinleri
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
1-Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Ayşe KILINÇ
Alacağı Dersler
TİO-567 Turizm Sektöründe Performans Ölçümü ve Yönetimi
TİO-507 Turizm İşletmeleri Yönetimi
2-Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Müge OĞUR
Alacağı Dersler
TİO-567 Turizm Sektöründe Performans Ölçümü ve Yönetimi
TİO-507 Turizm İşletmeleri Yönetimi
3-Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Serhan ERDEM
Alacağı Dersler
TİO-567 Turizm Sektöründe Performans Ölçümü ve Yönetimi
TİO-511 İstatistik
TURİZM REHBERLİĞİ ANA BİLİM DALI
1-Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Gizem DERİNALP
Alacağı Dersler
TREH-539 Pazar Bölümlendirme
TREH-503 Kültürlerarası İletişim Yönetimi
2-Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Eyüp Can YILDIZ
Alacağı Dersler
TREH-539 Pazar Bölümlendirme
TREH-503 Kültürlerarası İletişim Yönetimi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
1-Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Yusuf KARAGÖZ
Alacağı Dersler
TDE-605 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
TDE-615 Yaratıcı Yazarlık-I
2-Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora özel öğrencisi Firdevs Senem GÜNEŞ
Alacağı Dersler
TDE-613 Çağdaş Türk Lehçelerinde Söz Varlığı I
TDE-611 Tarihi Türk Lehçeleri Metinleri I
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI
1-Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Fatmanur AKBURAK
Alacağı Dersler
ULS-509 Uluslararası İlişkiler Teorileri
ULS-517 Uluslararası Enerji Politikaları
2-Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı yüksek lisans özel öğrencisi Tarık Erdem KAYNAR
Alacağı Dersler
ULS-509 Uluslararası İlişikler Teorileri
ULS-517 Uluslararası Enerji Politikaları


  • 2019-09-23 08:51:25
  • 1053