Hayata Dokunmak İçin Toplum Çevirmenliği Eğitim Semineri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü


Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi öncülüğünde “Toplum Çevirmenliği Eğitim Semineri Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

31 Ekim 2019 Perşembe günü Mersin Oteli'nde düzenlenen toplantıya Üniversitemiz Çeviri Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emra Durukan, Dr. Öğr. Üyesi Yelda Arkan, Türk Kızılayı Toplum Merkezi çalışanları, Mersin’de toplum çevirmenliği yapan tercümanlar, serbest çevirmenler, Toplum Merkezine katkı sağlayan gönüllüler ve çeviri bürosu yöneticileri katılım sağladı.

Üniversitemiz Çeviri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emra Durukan ve Dr. Öğr. Üyesi Yelda Arkan, öğretim üyeleri ve tercümanlar olarak kendilerinin akademik ve teorik bilgilerinin, katılımcı tercümanların saha deneyimleriyle buluşmasının önemine dikkat çekerek tercümanlık mesleğinin özellikle göç almış coğrafyalarda hayati önemini vurguladılar.

Duruşmalarda, tedavilerde, terapilerde veya tanık/sanık ifadeleri gibi görevler sırasında bir tercümanın yapacağı küçük bir hata veya eksik çevirinin, tercümanlık hizmetini alan kişinin hayatını değiştirebileceğini somut örneklerle anlatan Doç. Dr. Durukan ve Dr. Öğr. Üyesi Arkan, Toplum Çevirmenliği Eğitim Semineri’yle, özellikle göç gündemi bağlamında Mersin’de görev yapan tercümanların mesleki açıdan gelişmelerini, tercümanlık ve dil kullanımı konularında farkındalık ve duyarlılık kazanmalarını amaçladıklarını da ifade ettiler.

Toplantıda, Aralık ayında gerçekleşecek olan “Toplum Çevirmenliği Eğitim Semineri” etkinliğine yönelik veri toplamak, tercümanların temel mesleki sorunlarını saptamak, Mersin’de toplum çevirmenliği piyasasının güçlü ve zayıf yönleri hakkında izlenim sahibi olmak ve söz konusu eğitim seminerinin amacına, gerekliliğine, içeriğine, koşullarına ve önemine vurgu yapıldı. Devamında tercümanlar kendilerini tanıtarak hayata gerçek anlamda dokundukları saha görevleri sırasında karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2019-11-07 14:41:07
  • 1288