Özel Örenci İş Akış Süreci


 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL ÖĞRENCİ SÜRECİ

AKIŞ SÜRECİ


Özel Öğrenci; Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda en çok iki ders almasına izin verilen ve derslerin faaliyetleri dışında öğrencilik haklarından yararlandırılmayan öğrenciyi tanımlamaktadır

 

BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

 

 

 

Başvuru Evrakları: Akademik Takvimde yer alan tarihlerde özel öğrenci olarak başvuruda bulunacak öğrenci,

1-Diploma Fotokopisi

2-Transkript Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Dilekçe

5-Yüksek Lisans Ders Alma Formu (MEÜ.EÖ.FR-345)

6-Doktora Ders Alma Formu (MEÜ.EÖ.FR-356) evraklar ile birlikte ABD’na başvuru yapar. Ana Bilim Dalı İlgili evraklar ve ABD Kurul kararı ile birlikte Enstitüye gönderir. EYK Kararı ile kabul edilir.

7- Özel öğrenci ücretini yatırdığına dair dekont.

 

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

Kabul İşlemi: Ana Bilim Dalı kurulunun teklifi üzerine Enstitü tarafından başvuruları onaylanan adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından birer öğrenci numarası atanır. Öğrenci, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde OİBS (oibs.mersin.edu.tr) üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirir.


Öğrenim Ücreti Yatırma: Bu programlarda öğrenim görmek için öğrencinin Üniversite Yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenen katkı payı ücretini başvurduğu dönem için yatırması gerekir. Öğrenci, başvurduğu dönem için tahakkuk edilen ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri ( akademik takvimdeki Enstitü özel öğrenci kayıtları ) içerisinde Enstitünün sayfasında ilan edilen IBAN numarasına yatırıp dekontu Enstitüye getiren öğrencinin kesin kaydı onaylanır.

 

Ziraat Bankası

TR08 0001 0021 8140 3186 6653 29

Tek Ders İçin Ücret : 250 TL

İki Ders İçin Ücret : 500 TL

 

 

DANIŞMAN ATAMA

 

Enstitü, katkı payını yatıran her öğrenciye, Ana bilim dalı Başkanı danışman olarak atanır. Özel öğrencilerin akademik takvimde belirtilen ders kayıt süreci içerisinde derslerini seçer ve onaylar.


  • 2020-02-12 14:53:50
  • 166