Arş. Gör. Dr. Mehtap Özkan Buzlu’ya Ticaret Bakanlığı’ndan “ Bilimsel Çalışma ” Dalında Ödül

slide background

Meü

slide background

Meü


Üniversitemiz Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Mehtap Özkan Buzlu, Doç. Dr. Kamil Unur’un danışmanlığında 2019 yılında tamamlanan “Her Şey Dahil Otellerde İsraf: Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma” başlıklı doktora tez çalışmasıyla T.C. Ticaret Bakanlığı, 23. Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında “bilimsel çalışma” dalında ödüle layık görüldü.

Çalışmada, her şey dahil otellerde tüketiciler tarafından gerçekleştirilen israf davranışları, nedenleri, önleyici uygulamalar ve tüketici kaynaklı israfı önlemeye yönelik çözüm önerileri konuları araştırılmıştır. Çalışmayla, tüketicilerde israf bilincinin geliştirilmesi, tüketiciyi israfa yönelten sektörel uygulamaların yeniden düzenlenmesi, otellerde bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması ve israfın azaltılmasıyla; ulusal ve küresel sürdürülebilirlik çabalarına, Onuncu Kalkınma Planı’nda vurgulanan “israfın azaltılması” ile ilgili hedeflere ulaşılmasına, ülke ekonomisine ve toplum refahına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2020-03-31 10:11:27
  • 1426