2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş ( Merkezi Yerleştirme Puanı ile ) Başvuru DuyurusuSevgili öğrenciler;

 

2020 - 2021 eğitim öğretim yılı akademik takviminde belirtilen tarihlerde  Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek-1 Madde) kapsamında yapılacak yatay geçiş işlemlerinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 

GENEL  ŞARTLAR:

a) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Başvurulan programın puan türüne göre öğrencinin ÖSYS Sonuç Belgesi’ndeki o puan türü dikkate alınacaktır.

 

b) Daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapmamış olması,

(Ancak daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapıp, Üniversitemize geri dönmek isteyen öğrencilerin de belirtilen başvuru tarihlerinde, belirtilen adrese şahsen veya noterden vekalet verecekleri kişi aracılığı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)

  

Aşağıdaki öğrenciler  Hazırlık Sınıfı Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavından muaftır:

a)Müracaat tarihi itibari ile son üç yılda, ilgili yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

 

b) Son beş yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde (CEFR) gösterilen yabancı dil sınavlarının birinden, tamamen (% 100)

yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B2( 100 üzerinden 75.00-94.99 puan), kısmen (en az % 30 oranında) yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B1 (100 üzerinden 60,00-74,99 puan) seviyesine eşdeğer puan alanlar.

 

c) Son iki yıl içinde, Üniversitemizde zorunlu hazırlık sınıfı öğretimi almış ve başarılı olmuş öğrenciler.

 

Not: Tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavından başarısız olanlar hazırlık öğrenimi göreceklerdir. (2 yıl hazırlıktan başarısız olan öğrencilerin yabancı dil ile eğitim yapan programlarımızı tercih etmeleri durumunda, Yeterlilik ve Seviye Tespit sınavından başarılı olurlarsa ilgili programa kayıtları yapılacaktır.)

 

 Yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programa yatay geçiş yapmak isteyen  öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyetleri, Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esasların 6. Maddesi uyarınca değerlendirilecektir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı muafiyeti yapılmayan öğrenciler, akademik yılın başında yapılan Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavlarına girerek  veya hazırlık sınıfı eğitimine üniversitemizde devam ederek başarılı olmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur. 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının iletişim bilgilerine http://www.mersin.edu.tr/ -> AKADEMİK BİRİMLER den ulaşılabilecektir.

 

BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER:

1 - Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (Islak imzalı olması zorunlu değildir, E-Devlet'ten alınan belgeler ile de başvurulabilir)    

2 - Eğitim görmekte olduğunuz üniversiteden alınacak daha önce merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapmadığına (merkezi yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur İbaresi bulunan) dair yazı

3 - Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler için)

4 - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

5- ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait merkezi yerleştirme sınav sonuç belgesi,

 6- ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait LYS/YKS (yerleştirme puanları dahil) sonuç belgesi. 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

Yatay Geçiş İşlemleri (Merkezi Yerleştirme Puanı)

Başlangıç
Tarihi

Bitiş
Tarihi

Başvuruların Kabulü

01.08.2020

15.08.2020

Sonuçların İlanı

31.08.2020

31.08.2020

Kayıt Tarihleri

07.09.2020

11.09.2020

 

Yatay Geçiş Ek Madde 1 Kapsamında Uygulama İlkelerini Görebilmek İçin Tıklayınız.

Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslar İçin Tıklayınız.  

 


  • 2020-07-28 13:45:27
  • 3898

Actual Students