Ortak Zorunlu Yabancı Dı̇l Dersı̇ Muafı̇yet Sınavı
SINAV TARİHİ: 28 EYLÜL 2021 SALI SAAT 10: 00

 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLER HARİÇ) 

1. Öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarına ilk defa kayıt yaptırarak öğrenime başlayan öğrenciler bu sınava girebilir. Sınava girmek isteğe bağlıdır. Sınava girip 60 ve üzeri puanalanlar Güz yarıyılında okutulan Ortak Zorunlu Yabancı Dil I ve Bahar yarıyılında okutulan Ortak Zorunlu Yabancı Dil II derslerinden muaf olurlar.

2. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yüksekokulumuza gelip sınav için kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Öğrenciler, sınav günü Kayıt Belgesi ve Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Yabancı Uyruklu Öğrenciler için süresi geçmemiş Pasaport / Geçici Kimlik Kartı ile birlikte sınavdan en geç 30 dakika önce Yabancı Diller Yüksekokulu önünde hazır bulunmaları gerekir. Öğrenciler, sınav görevlileri tarafından 20 kişilik sınıflara yerleştirileceklerdir. Belgesi olmayan veya eksik olan öğrenci sınava alınmayacaktır.

SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Sınav süresi 50 dakikadır. Sınavda her türlü yazı ve işaretleme kurşun kalemle yapılacaktır.
2. Sınav süresince cep telefonları kapalı tutulacaktır. Açık bulunduranlar hakkında kopya tutanağı tutulacaktır.
3. Sınavın ilk 20 dakikasında geç gelen öğrenciler sınava alınabilirler. Ancak bu öğrencilere ek süre verilmez. 20 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk30 dakikası içinde sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin sınavdan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
4. Öğrenciler görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. 


  • 2021-09-10 21:33:19
  • 304