Bahar Dönemi Kontenjan ve Koşulların İlanı ve Başvuruların Kabulü