2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İlgili Bölüm ve Programın Başvuru Dosyasının Rektörlüğe Gönderilmesi