2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İlgili Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Senato Tarafından Onaylanması